Mooie presentaties VAVO-leerlingen in Toptalent LC

22 april 2021

Met twee studenten in de finale was het VAVO van het Friesland College woensdag zeer goed vertegenwoordigd in Toptalent van de Leeuwarder Courant. Marijke Bakker (vwo) en Wieke Schaafsma (havo) behoorden tot het selecte gezelschap van dertien leerlingen die hun profielwerkstuk mochten presenteren. Hartstikke eervol, ook al vielen ze niet in de prijzen.

Al jaren zet de Leeuwarder Courant in een bijlage en verkiezing de beste profielwerkstukken van Friese scholen in de schijnwerpers. Dit keer gebeurde dat - coronaproof - zonder publiek, in De Harmonie in Leeuwarden, maar de presentaties waren online prima te volgen. Hiervoor waren 13 van de 65 ingediende werkstukken geselecteerd.

Grote verscheidenheid
Marijke Bakker van het VAVO kon in haar werkstuk ‘Hoogbegaafde onderpresteerders’ putten uit eigen ervaring. Haar oproep: heb oog voor hoe een hoogbegaafde leerling denkt en leert, want dat is vaak anders dan anderen. En heeft zij een advies voor docenten, wilde LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam weten. Marijke: ‘Luister en toon begrip, dan gaat misschien minder toptalent verloren.’

In haar profielwerkstuk ‘Perfectie op de loer’ bracht Wieke Schaafsma van het VAVO in kaart hoe het schoonheidsideaal door bedrijven wordt gebruikt om vrouwen onzeker te maken en vooral spullen te verkopen om daar wat aan te doen. ‘Slechts 4 procent van de vrouwen vindt zichzelf mooi.’ En dat wordt in stand gehouden door een industrie die graag het ‘perfecte plaatje’ laat zien en hier flink aan verdient.

Mooie presentaties in een verkiezing met een grote verscheidenheid aan onderwerpen als fantoompijn, de terugkeer van de wolf en de blues. De prijzen gingen dit keer naar een prototype voor een telefoontas - met opladers - voor in het klaslokaal op de havo en naar een onderzoek naar duurzaam methanol in het vwo.