Mondkapjes nu ook wettelijk verplicht

30 november 2020

In de strijd tegen het coronavirus is vanaf 1 december 2020 in Nederland het dragen van een mondkapje verplicht in veel openbare ruimtes. Deze wet geldt ook voor het onderwijs, waaronder het mbo. In het Friesland College blijft dus de regel: mondkapje op in de gebouwen…

Vanaf begin oktober hanteren we in het Friesland College - net als veel andere mbo-scholen in Nederland - de huisregel dat studenten en medewerkers in gemeenschappelijke ruimtes van de gebouwen een mondkapje moeten dragen. Zonder mondkapje word je niet toegelaten. Vanaf nu is dus geen sprake meer van een huisregel, maar van een wettelijke verplichting.

Wat betekent dit per 1 december?
Nog eens heel concreet: iedereen (student, medewerker of bezoeker) moet een mondkapje dragen in de gebouwen van het Friesland College of andere ruimtes die door het Friesland College gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten. Het gaat hierbij om het bedekken van de mond én neus met een niet-medisch mondkapje. Een spatscherm (face shield) of sjaal wordt niet gezien als een mondkapje! 

Zodra studenten en docenten in een lokaal of (werk)ruimte op een vaste plek zitten of staan, kan het mondkapje af. Dit geldt ook voor medewerkers die op een vaste werkplek zitten of staan. Beweeg je je door een lokaal, een werkruimte of het gebouw - bijvoorbeeld om naar de wc te gaan of te wisselen van les -, dan moet het mondkapje weer op.

In de wet is een uitzondering gemaakt voor lessen in het kader van sport, zang, toneel en dans. Ook is er enige ruimte om ontheffing te krijgen voor de plicht tot het dragen van een mondkapje, als dit door een beperking of ziekte grote problemen oplevert. In zo’n geval moet de verantwoordelijke directeur van het Friesland College hierover oordelen, aan de hand van een verzoek.  

Samengevat geldt vanaf 1 december dus onveranderd de plicht om in gemeenschappelijke ‘verkeersruimtes’ een mondkapje te dragen. Nieuw is de verplichting voor zowel studenten als medewerkers om in een lokaal of (werk)ruimte een mondkapje te dragen, zodra je van je plek gaat.  

Bij dit alles blijven natuurlijk ook alle andere regels van kracht. Dus: hou 1,5 meter afstand, was je handen en gebruik ruimtes zoals ze zijn ingericht aan de hand van de richtlijnen. Het naleven van dit alles vraagt veel van iedereen. Het handhaven van de verplichting tijdens de les en in de lokalen is aan de docent.

We gaan er vanuit dat studenten, medewerkers en bezoekers zelf een mondkapje meenemen. Voor de zekerheid zorgen wij er steeds voor dat bij de ingang van onze gebouwen enige mondkapjes beschikbaar zijn. Dit is nu ook al het geval. 

Meer weten over de landelijke regels? https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december