Miljoen subsidie voor hybride leren bij CIV Water

29 oktober 2019
​CIV Water krijgt een subsidie van ruim €1 miljoen om docenten én mensen uit de praktijk samen te laten werken in het onderwijs aan mbo-studenten. Zo gaan zij onder meer met leeropstellingen onderzoek doen in het Water Applicatie Centrum in Leeuwarden. CIV Water is aangehaakt bij MBO Life Sciences, waarin Nordwin en het Friesland College samenwerken.

Met de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds wil CIV Water een zogeheten 'hybride leeromgeving' bouwen, waarin docenten én praktijkmensen werken met studenten. Het gaat hier vooral om procestechniek met afvalwater en drinkwater. 'Dan heb je 't over een circulair systeem', zegt directeur Pieter Hoekstra. En dat past uitstekend bij alle aandacht van het Friesland College voor de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Echte beroepspraktijk

Opzet is dat het onderwijs op CIV Water op een flexibele manier kan inspelen op vragen uit de praktijk. Hiermee kunnen studenten immers praktijkgestuurd leren en kunnen bedrijven aan de slag met uitkomsten. Maar door didactische inzichten en een gebrek aan flexibiliteit in de logistiek van het onderwijs gebeurt dat nu minder dan zou kunnen. Ofwel: het CIV maakt niet genoeg gebruik van de mogelijkheden om studenten te ontwikkelen vanuit de échte beroepspraktijk.

Met de scale-up subsidie 'Hybride lerend systeem water' wil CIV Water - met het huidige netwerk en een aantal nieuwe partners - een hybride leeromgeving inrichten, waarin onderwijs en bedrijfsleven van elkaar leren. Samen gaan zij onderzoek doen, met studenten. De WaterCampus Leeuwarden, waar mbo, hbo en wo en ruim honderd bedrijven samenwerken, biedt hiervoor de ideale omgeving.