Meeste gebouwen open, enkele blijven dicht

8 februari 2021

We hebben te maken met een koudefront, zoals we dat in jaren niet hebben gehad. Het sneeuwt en het is glad. Nu gebeurt toch al veel ‘van ons onderwijs online. In de FC-gebouwen is het rustig, dus we vragen weinig verkeersbewegingen van onze studenten en docenten. Maar het openbaar vervoer ondervindt wel hinder van het winterse weer.

De lijn, voor nu ook voor komende week: bij code rood en/of geen openbaar vervoer gaan de gebouwen dicht. Als dat niet het geval is, zijn de gebouwen open en gaan activiteiten zoveel mogelijk door. Dit geldt zeker voor alle examens. Uitzondering zijn het VAVO (Badweg), Saturnus en ook Life Sciences. Deze gebouwen zijn in ieder geval vandaag dicht.

We hebben vandaag een ‘code oranje’ als waarschuwing. Dat betekent: wees voorzichtig… Vanzelfsprekend is ‘maatwerk’ mogelijk, als een student de school moeilijk kan bereiken. Deze afweging is aan de docent. En als er bredere keuzes nodig zijn, is dat aan de directeuren van de scholen.