Meer ruimte voor mbo zorg in Noordoost-Friesland

24 februari 2020
Met de opening van een ruim werklokaal in zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum heeft het mbo voor de zorg in Noordoost-Friesland een nieuwe impuls gekregen. Het Friesland College kan in de regio een gehele opleiding bieden op niveau 4, onder meer als verpleegkundige of persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

De opleiding tot maatschappelijk verzorgende ig (niveau 3) van het Friesland College krijgt eveneens een plek in de praktijkroute, waarin docenten binnen een instelling zorgen voor lessen die aansluiten bij de praktijk. Ook biedt het Friesland College een opleiding aan tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.   

Met deze praktijkroute kunnen mbo’ers in de regio een opleiding doen op niveau 4. Stagiaires van zorgopleidingen van ROC Friese Poort maken eveneens gebruik van de gezamenlijke ruimte in Dongeraheem. Tot en met niveau 3 biedt het roc hier verschillende opleidingen in de zorg aan, met een opleiding tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op niveau 4.

In de praktijkroute in verpleeghuis Waadwente in Dokkum - onderdeel van ZuidOostZorg - heeft het Friesland College eveneens een lesruimte, waardoor het aantal FC-studenten in Noordoost-Friesland op alle niveaus uitkomt op ongeveer 60 studenten in de dagopleidingen en 25 in bbl-trajecten. Ook met Alliade/Talant werkt de school nauw samen. 

Regiomanager Thea Dijkstra van Elkander, onderdeel van Kwadrant, gaf bij de opening van het lokaal in Dongeraheem aan blij te zijn met de nieuwe studenten: ‘We hebben jullie hartstikke hard nodig.’