MCL, NHL Hogeschool en Friesland College leiden samen verpleegkundigen op in praktijkroute | Friesland College

MCL, NHL Hogeschool en Friesland College leiden samen verpleegkundigen op in praktijkroute

Geplaatst op 13 april 2017

Medisch Centrum Leeuwarden, NHL Hogeschool en Friesland College gaan samenwerken om de mbo- en hbo-opleiding tot verpleegkundigen ingrijpend te innoveren. Daartoe ondertekenden de drie partijen donderdag 13 april een convenant in het Leeuwarder medisch centrum. Afgesproken is om verpleegkundigen nagenoeg volledig in de praktijk op te leiden.

Deze praktijkroute verplaatst het leren van de schoolbanken en collegezalen naar de verpleegkundige praktijk in het MCL. Volgens de samenwerkingspartners dé oplossing om studenten met de nieuwste kennis en juiste vaardigheden af te leveren in een steeds sneller veranderend zorglandschap.

Ontwikkelingen
De vergrijzing in Friesland. Toename van patiënten met ingewikkelde, meerdere en ergere aandoeningen. Verkorte ligduur. Meer multidisciplinaire coördinatie. Hoogcomplexe zorg. En technologische ontwikkelingen zoals elektronische patiëntendossiers, Computers On Weels, eHealth en patiëntenportalen. Het is een greep uit de ontwikkelingen en innovaties die binnen de (ziekenhuis)zorg spelen.

De samenwerkingspartners constateren dat de zorg sneller verandert dan theorieboeken, skillslabs en simulaties op school kunnen bijhouden. Jelle Prins, directielid en decaan MCL Academie: “Ook als studenten zijn afgestudeerd volgens het laatste curriculum, is er in die vier studiejaren alweer veel veranderd. De praktijkroute is hierop het passende antwoord. Zorginnovaties worden direct in de studie opgenomen, zo snel als ze in de praktijk op de werkvloer worden toegepast. Alleen wanneer we op deze manier proactief en wendbaar zijn, kunnen we toekomstbestendige verpleegkundigen opleiden.”

Leren op werkvloer
Het door demissionair minister Schippers (VWS) geprezen initiatief van het Friesland College is de afgelopen twee jaar getest in de ouderenzorg en sinds juli 2016 als proef gestart in het MCL. Per 1 september 2017 volgen ook de studenten van de NHL Hogeschool. De getekende samenwerking betekent dat alle studenten verpleegkunde vanaf dag één van het tweede studiejaar de rest van hun studie volledig volbrengen in de praktijk van alledag in het MCL. De studenten krijgen hierbij, net als stagiairs, één op één begeleiding van een ervaren verpleegkundige. Ook zijn coaches van de NHL en het Friesland College aanwezig in het MCL. Naar school gaan is er niet meer bij.

Regie
De praktijkroute in MCL werkt volgens het 70-20-10-principe. Studenten leren 70 procent op de werkvloer, 20 procent via praktijktraining en slechts 10 procent van de studie bestaat nog uit theorie. Blokken met een bepaald onderwerp en lestijden tussen 9 en 5 zoals op school zijn er in de praktijkroute niet meer. De student kan in MCL 365 dagen in het jaar, bijna 24 uur per dag leren wat zich in de praktijk voordoet én datgene dat past bij zijn of haar persoonlijke leerdoelen. De opleiding wordt zo op maat gesneden en levert de student meer regie over zijn leertraject.