MBO in Leeuwarden bundelt bouwopleidingen

25 januari 2022

In hun vestigingen in Leeuwarden bundelen ROC Friese Poort en het Friesland College met ingang van komend studiejaar hun krachten in de bouwopleidingen voor deze regio. Uit een breed onderzoek is gebleken dat deze samenwerking veel voordelen biedt voor student en werkveld. Dit betekent dat (vrijwel alle) opleidingen binnen bouw in Leeuwarden vanaf studiejaar 2022-2023 in de FP-locatie aan de Anne Wadmanwei worden gegeven. De bouwopleidingen in andere vestigingen van Friese Poort en het Friesland College blijven zelfstandig.

De Colleges van Bestuur van beide instellingen omarmen deze uitkomst. Samenbrengen van de opleidingen past naadloos in het streven naar vergaande samenwerking om overal in Friesland en Noordelijk Flevoland te zorgen voor nabij en eigentijds mbo, dat aansluit bij het werkveld en studenten opleidt tot goede vakmensen die weten wat zij kunnen betekenen in  de samenleving. Fenke Rond, directeur School voor Techniek en Technologie: ‘We gaan er in het belang van de studenten en het werkveld samen wat moois van maken…’

In de bouw biedt samenwerking in Leeuwarden direct ruimte voor vernieuwing van opleidingen. Zo wordt gewerkt aan een Vakmanroute Timmeren (niveau 2 en 3) en Smart Building op niveau 4. Ook over de organisatie zijn sluitende afspraken gemaakt. De ondernemingsraden van het Friesland College en ROC Friese Poort hebben dan ook ingestemd met de voorbereiding van deze vergaande samenwerking.

Onderzoek

De eerste verkenning vond al plaats in de tweede helft van 2020. Naast de kansen voor het onderwijs hebben docenten en ondersteuners van beide roc’s toen samen onderwerpen als registratie, governance en examinering in kaart gebracht. Hoe pakken we dat aan? Wat levert het op? Het resultaat was zo veelbelovend, dat alle betrokken medewerkers graag wilden doorgaan naar een gezamenlijke start in september 2021.

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College kozen voor voorbereiding van deze nauwe samenwerking in de bouwopleidingen vanaf studiejaar 2022-’23. De voordelen zijn zo duidelijk, dat hiervoor ruimte wordt gemaakt om afspraken later aan te passen aan de praktijk die kan ontstaan als de roc’s besluiten tot een bredere (vergaande) samenwerking en mogelijk fusie. De voorbereiding van zo’n opleiding in het nieuwe studiejaar moet immers nu beginnen.

Investeren

Voor de bouwsector hebben ROC Friese Poort en het Friesland College in Leeuwarden nu relatief kleine, maar kostbare opleidingen. Studenten moeten in de praktijk kunnen werken met nieuwe techniek, in een sector die zich voortdurend ontwikkelt. Dit vraagt om steeds blijven investeren, in materialen en kennis. Samen hebben de roc’s in Leeuwarden binnen de bouwopleidingen in totaal nu ruim driehonderd studenten.

In diverse projecten trekken medewerkers en studenten van het Friesland College en ROC Friese Poort in Leeuwarden al veel samen op. Ook wijst ‘het werkveld’ geregeld op de voordelen van samenwerken in opleidingen die soms klein zijn. Zo kunnen de scholen elkaar inspireren om samen opleidingen in de bouw aantrekkelijker maken, voor een sector die steeds om goede vakmensen staat te springen.