Landelijk aandacht voor Global Goals TV

22 december 2021

Hoe hou je stress in de hand? Wat doe je met suïcidale gedachten? En ook, als gouden tip van paralympiër Bo Kramer: ‘Durf te dromen…’ In Global Goals TV, gemaakt door stagiairs van het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) van het Friesland College, komen stevige onderwerpen voorbij. Altijd bieden ze jongeren een praktische vertaling van een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die boodschap gaat landelijk klinken.

Natuurlijk, het is lastig om met een vriend of vriendin te spreken over de zorg als hij of zij misschien aan zelfmoord denkt. Maar doe het wél, zegt Jeannette van het Suïcide Preventie Centrum in de laatste aflevering van Global Goals TV. ‘Blijf jezelf en luister, zonder te denken dat je iemand moet redden.’ Zo werken we samen aan een betere wereld met aandacht voor gezondheid en welzijn, als een van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Wat doe je zelf?

Ze klinken voor jongeren gauw groot en verheven, die SDG’s. Het gaat om behoud van natuur en sociale doelen als gelijke kansen en de strijd tegen armoede. Maar wat kun je zelf doen? Daarop zet het Friesland College sterk in, om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die weten wat zij in hun vak én de samenleving bij kunnen dragen aan die betere wereld.

Hierover gaat Global Goals TV, dat vanaf het studiejaar 2020-’21 wordt gemaakt door stagiairs van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS). Zij kiezen een SDG, verdiepen zich erin en maken er vervolgens een item over. Over suïcide dus, of over ademhaling om een stressmoment beter te hanteren. En helpt wandelen om dagelijks wat rust te vinden? Drie studenten probeerden het in een ‘challenge’ van dagelijks een half uur en merkten dat het voor hen werkt.

Voor iedereen

Zo kwamen de studenten in de vorige aflevering, die ging over inclusie (SDG 3), terecht bij Rick Brink als voormalig minister van gehandicaptenzaken. De sleutel om alle mensen meer kansen te geven op een volwaardige plek in de samenleving ligt in het onderwijs, stelt hij: ‘Hou kinderen bij elkaar waar dat kan.’ Bo Kramer, een ware topsporter in rolstoelbasketbal, heeft een vergelijkbare boodschap voor mensen met een handicap: ‘Kijk vooral naar wat je wél kunt.’ En gá er dan vol voor… Dankzij die houding werd Bo zelf Olympisch en Europees kampioen.

Deze uitzendingen op YouTube, die enkele keren zijn ingeleid door gastspreker Simone Filippini (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties), krijgen dus landelijke aandacht. Via verschillende platforms krijgen de afleveringen straks de nodige aandacht, als het bijvoorbeeld gaat over burgerschap, passend onderwijs, meisjes in de techniek of waar een onderwerp ook maar bij past. Een prachtige kans voor de stagiairs om te laten zien hoe deze SDG’s voor iedereen van betekenis kunnen zijn en dus ook wat je hier zélf in kunt doen.

Via de volgende links zijn twee afleveringen van Global Goals TV te bekijken. Ook zijn losse items te vinden op YouTube, onder meer om gemakkelijker te kunnen gebruiken in een les.

Mental Health

Hele aflevering: https://youtu.be/JbML0Zw0UOw (met geïntegreerde link naar complete ademhalingsoefening)

Inclusie

Hele aflevering: https://youtu.be/-cgNXdbGfNI