Kritische vrienden in gesprek met D'Drive-docenten | Friesland College

Kritische vrienden in gesprek met D'Drive-docenten

Geplaatst op 23 mei 2016

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, wil van buiten naar binnen werken. Dat betekent dat de school de wereld om hen heen ziet als het uitgangspunt van het onderwijs.

De opleidingen werken op verschillende manieren met bedrijven samen. Ze hebben bedrijven waar prestaties en opdrachten worden uitgevoerd en waar studenten stage lopen. De opleidingen willen graag met een aantal bedrijven een nauwere samenwerking aangaan in de rol van kritische vriend. Een vriend die hen op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het werkveld, een gastles wil geven, en feedback geeft op de inhoud van het onderwijs etc.

De docenten van de opleidingen Artiest, Productie, Mediavormgeving, Gamedesign en IT hebben maandag 23 mei jl. hun eerste bijeenkomst met zo'n 75 kritische vrienden in Neushoorn gehad. Een zeer geslaagde middag waarin de docenten tijdens een werksessie in gesprek gingen met de kritische vrienden over examinering en stages. Tijdens het eten inspireerden Freek Pasveer van de Kweekvijver, Janpier Brands van Neushoorn en Frank Booij van Scepter, alle genodigden met hun visie over cultuur, ondernemerschap en trends!