Nog niet aangemeld voor een mbo-opleiding? Kom langs op de Open Dag!
1 Juni van 16.00 tot 18.00

Meld je aan voor de open dag

Nog niet aangemeld voor een mbo-opleiding? Kom langs op de Open Dag!
1 Juni van 16.00 tot 18.00

Meld je aan voor de open dag

Kinderen samen in strijd tegen ‘hacker’

23 september 2020

Een hacker die de controle op de digiborden in jouw schooltje overneemt, rare opdrachten geeft en uiteindelijk zelfs de directrice ontvoert… Dat overkwam deze week de 45 leerlingen van basisschool Bloei in Terherne. Spannend? Tuurlijk… Leuk? Ook dat! Gelukkig was het een spel, een educatieve escape-classroom die is gemaakt door de Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College.

De kinderen losten puzzels op, zochten, overlegden en voerden allerlei opdrachten uit om ‘Anno N.’, die steeds weer opdook op de borden, de voet dwars te zetten. Allemaal op hun eigen niveau… Zo konden de kleuters kleurige tekeningen afmaken en kregen de oudste leerlingen lastige vragen over de aarde, oertijd en noem maar op om samen aanwijzingen te vinden in de strijd tegen deze nare hacker. Zij wonnen, juichend en met rode koontjes.

De voertaal? Fries waar het kon, want de opzet is dat de kinderen spelenderwijs leren omgaan met deze taal. Alle opdrachten waren dan ook in het Fries gesteld. Geen probleem, ook op een school waar pakweg de helft van de kinderen niet-Friestalig is. Dan leest een klasgenoot die het wél kan lezen de opdracht graag even voor, om vervolgens vlot samen aan de slag te gaan. Als er geen tijd te verliezen is, pik je gauw wat op van een taal.

‘Normaal doen’
De Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College maakten ‘Anno N. fersus skoalbern’ om Fries leren leuker te maken. Dat werkt prima, blijkt uit de manier waarop de leerlingen van Bloei opgaan in het spel dat drie dagen lang een deel van de ochtend in beslag neemt. Maar er is nog een boodschap, die goed uitkomt in deze landelijke ‘Week tegen het pesten’: Anno N. is vroeger gepest en wil nu wraak nemen.

Hoe voorkom je dat nú, met je eigen klasgenoten? Door niemand uit te sluiten… Eén van de kleuters heeft het begrepen. ‘We moeten hem leren normaal te doen’, zegt hij in de kring. Zo ‘normaal’ en aardig, dat moeten we allemaal doen.

De kinderen moeten samen puzzels oplossen en uitzoeken hoe ze hun directrice - opgesloten in school - kunnen bevrijden door in de gymzaal zelf letters te vormen en met haar laatste aanwijzing de hacker te laten arresteren. Dat lukt, door: samenwerken, met z’n allen – van groot tot klein…

Spannend
Alex de Jager, directeur van de Afûk, ziet het allemaal met veel plezier gebeuren. Dit was precies de bedoeling, zegt hij. ‘Mei dizze yntegrale oanpak, keppele oan wichtige maatskiplike tema’s, meitsje wy it Frysk ûnderdiel fan de deistige aktiviteiten op skoallen.’ Spannend is het wel, want het is voor het eerst dat een basisschool - na een paar tryouts elders - zelf het programma draait.

Maar het slaagt, zien Fokke Jagersma van de Afûk en Tsjikke van der Veen van het Friesland College. Vanaf de start waren zij nauw betrokken bij dit project, waarin studenten van het keuzedeel Fries – van verschillende FC-scholen - hard meewerkten aan het bedenken en uitwerken van opdrachten. Ook begeleidden zij tryouts en worden straks ingeschakeld voor een vervolg en andere inspirerende praktijkopdrachten vanuit het Talencentrum van het Friesland College. En daarmee is ook voor deze studenten Fries leren vooral leuk…

Lees hier het artikel van Omrop Fryslân: Escaperoomspel 'Anno N.' moet pesten op Friese scholen tegengaan