Jaarverslag 2019: Waar Leren Werkt

1 juli 2020
In 2019 was het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ voor het eerst leidend. De combinatie van het paarse hart van het Friesland College en aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hebben al veel opgeleverd. Het koersplan is de basis van beleid en ambitie in de instelling en geeft daarbij inspiratie aan FC-scholen. In het jaarverslag leest u hier meer over.

We publiceren dit jaarverslag onder bijzondere omstandigheden. Overal in de samenleving hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. In het Friesland College is dat niet anders. We merken het ín de scholen, waar we een snelle omslag hebben gemaakt naar veel online onderwijs. Als mbo-instelling die sterk verbonden is met het werkveld, moeten we ook met allerlei bedrijven en instellingen in de praktijk zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking om studenten tot leren uit te dagen.

Het jaarverslag spreekt nog niet over deze gevolgen. Het kijkt terug op een jaar waarin alles nog ‘gewoon’ was. In 2019 was het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ voor het eerst leidend. De combinatie van het paarse hart van het Friesland College, waarin de kenmerken van rood en blauw in evenwicht zijn binnen een gedreven organisatie, en aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hebben al veel opgeleverd. Het koersplan is de basis van beleid en ambitie in de instelling en geeft daarbij inspiratie aan FC-scholen. In het jaarverslag leest u hier meer over.

In 2019 werd ook de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 definitief goedgekeurd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het landelijke bestuursakkoord 2018 – 2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’. Er zijn hierbij vier hoofdlijnen te noemen, namelijk:

1. Partner in leren en innoveren;
2. Verdiepen van het leren in de praktijk;
3. Versterking persoonlijk leiderschap van studenten;
4. Op weg naar zelforganisatie.

Door de focus op de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de aandacht voor onderwijskundig leiderschap worden medewerkers steeds meer op basis van kwaliteit ingezet binnen resultaatverantwoordelijke teams, die functioneren vanuit de visie van het Friesland College.