Jaarverslag 2018: bewogen jaar in beeld

1 juli 2019
De ontwikkeling van een nieuw koersplan en een ambitieuze kwaliteitsagenda, verder in de weg naar flexibel werkende teams, minder schooluitval, meer partnerschap in de samenleving en inspirerende projecten… In 2018 was het Friesland College weer volop in beweging. Een weerslag hiervan is te lezen in het jaarverslag, dat is te vinden op de website.

Het jaarverslag geeft een beeld van onder meer strategische doelen en ambities, voorzieningen voor studenten, bestuurlijke keuzes, personeelsbeleid en de financiën van het Friesland College. Ook de jaarrekening van de school is te vinden op de site, onder het kopje ‘Verantwoording’. Hier zijn eveneens de verslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren te vinden. Een ultrakorte versie van het jaarverslag over 2018 in twintig opvallende punten is te lezen in bijgaande download.