IT-studenten zorgen voor veilig bedrijvenpark

15 mei 2019
Wagenwijd stond de 'voordeur' open bij tientallen bedrijven op De Hemrik in Leeuwarden toen studenten van het Friesland College er in kaart brachten hoe goed de wifi-netwerken zijn beveiligd. Dat moet beter om digitale inbrekers weg te houden. Bedrijvenvereniging De Hemrik en het Friesland College pakken het samen op in de praktijkroute Cyber Security & IT.
Zo'n vijfhonderd netwerken kwamen de IT-studenten tegen op het bedrijvenpark. Hiervan waren er zo'n tweehonderd goed beveiligd en eenzelfde aantal zat redelijk 'op slot' voor buitenstaanders, maar ook stond 27 keer de deur op een kier en was bij 62 bedrijven alles open. 'Dan onderschat je toch wat er allemaal kan gebeuren', stelt vestigingsmanager René Kempen van de Makro. 

Serieus nemen
Als bestuurslid van de bedrijvenvereniging en voorzitter van commissie Keurmerk Veilig Ondernemen neemt Kempen digitale veiligheid heel serieus. Met zo'n 275 bedrijven is het belangrijk om het park 'schoon, heel en veilig' te houden. 'Daar heeft iedereen plezier van', merkt parkmanager Harm Mink. Dan is het ook goed dat de digitale veiligheid eveneens op orde is. Daar is de samenwerking met het Friesland College dan ook op gericht.

Digitaal veilig
In de praktijkroute Cyber Security & IT werken studenten - onder begeleiding van docenten en de specialisten van CMG in Leeuwarden - ín de bedrijven aan de techniek én het besef dat een goede beveiliging belangrijk is.

Slordig
Grote bedrijven hebben hun zaakjes wel op orde, Maar bij kleinere bedrijven denkt men al gauw: bij ons valt toch niks te halen. O nee? 'Als jij je printers niet goed hebt beveiligd, kun je van buiten in de wachtrij bijvoorbeeld al aardig rommelen met facturen en bestanden', zegt opleidingsmanager Peter Miedema van D'Drive. Soms is de techniek wel in orde, maar gaat men - in de haast van alledag - slordig om met de veiligheid. 

Valkuilen
Hackers zijn geduldig en verkennen vast de boel als ze een bedrijf op het oog hebben. Hoe werkt men? Wat doet iedereen? 'In die 'social engineering' zitten altijd valkuilen', weet IT-docent Jan Hoogesteger. Reden te meer om de 'cybersecurity' goed aan te pakken, reageert Kempen. 'We zijn als ondernemers heel afhankelijk van goed werkende informatiesystemen. Wil je dan risico's lopen?' 

Praktijkroute
Voor de bedrijven is de praktijkroute een effectieve oplossing en voor studenten is het vooral een leerzame ervaring. Ze werken immers in de praktijk, zoals het Friesland College dat graag doet. Het resultaat wordt echt gebruikt en als het echt ingewikkeld wordt, springen docenten en CMG bij. Ook dat is leerzaam. In Heerenveen gaat het Friesland College eenzelfde praktijkroute opzetten. En de studenten? Jongens als Vincent Kroontje en Joshua van der Naald gaan er graag mee aan de slag.