Internationale game leert jongeren samenwerken in ‘echte leven’

2 oktober 2019
Jongeren van nu vinden het lastig om zich te voegen naar omgangsvormen, die in het ‘echte leven’ heel gewoon zijn. Kun je luisteren? Heb je geduld? Vaak niet! Dan stoot je dus geregeld je neus, in die ‘echte wereld’. Hier en in heel Europa… Daarom ontwikkelt het Friesland College met partners in Spanje, Roemenië, Malta en Denemarken een uitdagende ‘serious game’, waarin studenten samen kunnen werken aan deze ‘skills’.

Met een bijeenkomst in Leeuwarden startte dinsdag en woensdag het internationale project LEADER. Hier zetten vertegenwoordiger van scholen en instellingen de lijnen uit voor het bouwen van een game, waarin studenten van alle betrokken scholen een stem hebben. Alleen de grote lijn ligt vast: in de digitale wereld moeten studenten elkaar kunnen ontmoeten, om samen spannende opdrachten uit te voeren. Waar? Hoe? Wat? Dat is voor een stevig deel aan hen.

Soft?
Opzet is dat zij spelenderwijs hun sociale vaardigheden, hun ‘soft skills’, oefenen. Hoewel: soft? ‘We hebben er gauw peoples skills van gemaakt’, zegt Karina O. Hasselby van de TEC VET-school uit Kopenhagen. ‘Soft skills klinkt als zwak. Die kun je negeren, terwijl deze vaardigheden voor jongeren van nu juist heel belangrijk zijn.’

Jongeren van nu gedragen zich vaak lomp en ongeduldig, weet de docente. ‘Ze zijn gefocust op zichzelf. Alles moet meteen en eigenlijk ook helemaal zoals zíj het willen. En als je ‘t anders ziet, ben je ouderwets. Maar zo werkt het dus niet. We moeten een brug bouwen.’

De 25-jarige Marija Elena Borg van de Business Foundation Malta ziet hetzelfde. ‘Jongeren hebben die skills hard nodig, maar ze kunnen vaak slecht tegen kritiek en denken meteen aan de top te kunnen beginnen. We moeten hen verleiden, hen laten oefenen met hoe het ook kan. Én we moeten naar hen luisteren, anders overbrug je zo’n gat ook niet. Wat vinden zij belangrijk? En hoe zit het écht?’

LEADER
Studenten krijgen dan ook een belangrijke stem in LEADER. Met steun van Erasmus+, het onderwijsprogramma van de Europese Unie, nam Paula Bijvoets van het Friesland College het initiatief voor dit ambitieuze project: ‘Young LEADERship qualities for VET-students through soft skills training’. De projectleider Ondernemerschap trekt hierin op met 8D Games en Business Development Friesland, dat de thuisbasis heeft in de Kanselarij.

Dit past naadloos bij FC-koersplan Waar Leren Werkt, dat mikt op het opleiden van studenten tot zelfbewuste, praktische wereldburgers met een positieve en initiatiefrijke houding. Bijvoets: ‘Het is goed voor iedereen om zicht te hebben op wat je wel en wat je minder kunt, hoe je een professioneel netwerk opbouwt en zelf aan je carrière kunt bouwen door flexibel te reageren op veranderingen. Dan zit je zelf aan het stuur.’ Overal…