Inspiratie in een nieuw koersplan: Waar Leren Werkt

9 januari 2019
Het Friesland College wil studenten opleiden tot goede vakmensen én praktische wereldburgers, die voortdurend beseffen welke impact zij hebben op hun directe omgeving en hiermee hun deel van de ‘grote’ wereld. De Global Goals van de Verenigde Naties klinken dan ook stevig door in het nieuwe koersplan, dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Posthuis Theater in Heerenveen is gepresenteerd. Een andere belangrijke leidraad: Waar Leren Werkt…

Kun je met een liedje maar
de honger laten stoppen
De armoe doen verdwijnen
Voor eens en voor altijd…

Met een fraaie vertolking van ‘Dat zou mooi zijn’ van De Dijk zette D’Drive-band Citrine de toon voor Carlo Segers en Frank van Hout, die erop aanhaakten met een inspirerende blik op de grote lijnen in het nieuwe koersplan van het Friesland College. Want: Huub van der Lubbe mag in het refrein dan wel aangeven dat hij zoiets nooit met een lied bereikt, maar hij zet door zijn tekst wel mensen aan het denken over een betere wereld. Carlo: ‘Zo kunnen wij op onze plek ook een verschil maken.’

Wat kan de student van nu straks doen aan de universele waarden, die de Verenigde Naties vastlegden als doelen in de route naar een duurzame wereld? Wat kan het Friesland College betekenen? Die Global Goals bieden inspiratie, van klimaat en schoon water tot gelijke kansen en geen armoede. Dan gaat het om doorvertalen en dóen, stelde Frank: ‘Iedereen kan het initiatief nemen. Wat kan ik, wat kunnen wij?’

Waar Leren Werkt
Modern mbo doet meer dan studenten opleiden voor een vak of doorstromen naar hbo. Frank: ‘Natuurlijk is een goed diploma belangrijk. In dat kader zijn wij erg blij met het motto Waar Leren Werkt, dat prima aansluit op wat wij doen met ons praktijkgestuurd leren. In een wereld die er niet gemakkelijker op wordt, is persoonlijke ontwikkeling ook heel belangrijk. Daar ligt een belangrijke uitdaging, de komende jaren.’ Ook hierin moet het leren nog beter gaan werken.

En hoe doe je dat? ‘Ik ga met docenten snel aan de slag om te kijken hoe we dat concreet vormgeven’, stelde Frank. Hij nodigde iedereen uit om in actie te komen, met de Global Goals en Waar Leren Werkt in gedachten. Dat levert ongetwijfeld fraaie projecten op, die zich ook naar buiten goed laten vertellen. ‘We gaan onze eigen verhalen schrijven…’

Paars Hart
Inspiratie genoeg in het Friesland College, stelde Carlo. Het zit verweven in het dna van de school, dat zich in beeldtaal laat vertalen door - al jaren – de huiskleur paars. Carlo: ‘Paars staat voor creativiteit, passie en spiritualiteit. En, ook passend: paars is een samengestelde kleur van rood en blauw… Rood staat voor actie en kracht, blauw voor zekerheid en duidelijkheid. In mooi paars zijn die kleuren in balans. Bij ons betekent dit dat we voor een kloppend paars hart genoeg rood hebben en wat meer blauw kunnen gebruiken.’

Goed organiseren is prima. Maar zet vooral niet de rem op een sfeer waarin mensen het lef hebben om nieuwe dingen te proberen, stelde hoogleraar Paul Iske van de Universiteit Maastricht. Als Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen pleit hij voor proberen en dan leren door vallen en opstaan, met oog voor wat er misging. Zo’n cultuur maakt creatief, en dat is hard nodig in een steeds complexere wereld.

Stel vragen, relativeer, durf te lachen, neem risico’s en laat je vooral niet afremmen door angst om te falen… Maar Iske bood ook geen vrijbrief om wat aan te klooien. Een mislukking is pas briljant, als ‘ie voldoet aan zijn ‘VIRAL’-eisen: ‘Was er een visie? Was de inzet voldoende? Zijn risico’s ingeschat? Was de aanpak slim? En heb je er van geleerd?’ Stel een Paars Hart Award in, suggereerde Iske, voor mensen die lef hebben om iets te ondernemen, of ze nou slagen of mislukken. En leer ervan..

Alle medewerkers van het Friesland College, alle partners en maatschappelijke organisaties ontvangen het magazine Waar Leren Werkt, waarin het koersplan is samengevat en vertaald naar concrete voorbeelden. 

Digitale versie: Magazine Waar Leren Werkt - bladerversie