Gezamenlijke bouwopleiding in Leeuwarden kan aan de slag

23 juni 2022

De handtekeningen zijn gezet, de studenten hebben hun nieuwe plek verkend… Na de zomer starten de studenten van de bouwopleidingen in Leeuwarden van het Friesland College en ROC Friese Poort samen aan de Anne Wadmanwei. Hier bundelen de scholen hun krachten om - nu en in de toekomst - te zorgen voor ambitieus en eigentijds mbo in een sector die zich steeds ontwikkelt.

Woensdag ondertekenden Carlo Segers (Friesland College) en Remco Meijerink (ROC Friese Poort) als voorzitters van de Colleges van Bestuur de overeenkomst voor verregaande samenvoeging van de bouwopleidingen die in Leeuwarden zijn gevestigd. In de locatie Anne Wadmanwei van ROC Friese Poort kunnen de studenten straks rekenen op een aantrekkelijk nieuw studielandschap, dat in de zomer grondig wordt verbouwd.

Dit is het resultaat van twee jaar voorbereiding door medewerkers in onderwijs en ondersteuning, die met groeiend enthousiasme eerst kansen in kaart brachten en vervolgens hard aan de slag gingen om deze samenwerking in onderwijs en organisatie goed neer te zetten. Het was de moeite meer dan waard. Deze stap past ook naadloos in het streven van ROC Friese Poort en het Friesland College om over de hele linie hun krachten te bundelen.

‘Zin in’
Voor de studenten én de sector is deze samenwerking in de bouwopleidingen een krachtige zet. ,,Zo kunnen we veel beter blijven innoveren. Dat is in het belang van de studenten en zeker ook van het werkveld dat staat te springen om goed opgeleide vakmensen’’, stelt directeur Fenke Rond van de School voor Techniek en Technologie van het Friesland College. Nynke Beintema, vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum van ROC Friese Poort: ‘’De energie en betrokkenheid van alle betrokkenen om dit tot een succes te maken, is groot. Iedereen heeft hier heel veel zin in.’’

Beide directeuren tekenden dan ook met plezier voor deze stap. Op de Anne Wadmanwei komen studenten en docenten van de opleidingen timmeren (niveau 2 en 3) en middenkaderfunctionaris bouw - inclusief Smart Building - samen. In nieuw ingerichte ruimtes dus, met docenten die samen optrekken in allerlei projecten.

Aantrekkelijke plek
Voor eerstejaars studenten zal dit vanaf komend studiejaar nieuw onderwijs opleveren. De huidige studenten kunnen er vooral op rekenen dat zij op een aantrekkelijke plek verder kunnen met hun programma. Zeker, daarin zal de samenwerking ook inspiratie opleveren. Maar voorlopig kunnen zij verder in hun eigen stramien, stelden docenten Emil Koster en Anne Dijkstra tijdens een bijeenkomst met huidige studenten: in hun eigen klas, met hun eigen docent en hun eigen programma richting hun diploma.

Vraag is dan: ‘Als mensen me vragen op welke school ik zit, wat zeg ik dan?’’ Het antwoord was helder: bij het Friesland College of bij ROC Friese Poort, waar je maar bent ingeschreven bij de start van je opleiding. Maar dan wel verder in prettige ruimtes met goede voorzieningen én docenten die samen optrekken om inspirerend onderwijs te maken.