Geen gezondheidsrisico's op (CIOS-) kunstgrasvelden | Friesland College

Geen gezondheidsrisico's op (CIOS-) kunstgrasvelden

Geplaatst op 2 februari 2017

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de resultaten van het onderzoek naar de eventuele gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ bekend gemaakt. De conclusie: op basis van het onderzoek is er geen enkele reden om per direct maatregelen te nemen. Dat betekent dat ook de kunstgrasvelden die CIOS gebruikt geen risico voor de gezondheid vormen.

Het RIVM heeft rubbergranulaat onderzocht van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Naast deze bemonstering is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Stoffen
In rubbergranulaat zitten verschillende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). Op basis van het onderzoek van de RIVM kan geconcludeerd worden dat de stoffen die in rubbergranulaat zitten, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij kunnen komen.

Internationaal onderzoek
Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. In de wereldwijd beschikbare literatuur zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond.

Norm
In het verlengde van dit onderzoek adviseert het RIVM wel om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Voor rubbergranulaat zijn er wettelijke normeringen voor industrieel gebruik en consumenten gebruik. De hoeveelheid PAK’s en andere stoffen in het rubbergranulaat voldoen aan de norm voor industrieelgebruik.

Afweging
De norm voor consumentenproducten is echter strenger. Op dit moment doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek naar welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Of dit alsnog gevolgen heeft voor de keuze voor een alternatief materiaal in het geval van nieuw aan te leggen velden of bij vervanging van de huidige velden, is een afweging die de verantwoordelijke instanties op korte termijn zullen maken. 

Op de website www.rivm.nl vind je het complete rapport, achtergrondinformatie over het onderzoek en actuele antwoorden op veel gestelde vragen.