Onderwijs en bedrijven samen voor bloeiende horeca- en toerismesector

27 juni 2022

‘Tige grutsk.’ Vol trots over deze brede samenwerking zijn ondernemers in de gastvrijheidssector, het Friesland College, ROC Friese Poort , NHL Stenden Hogeschool, Fryslân Werkt en de provincie Fryslân maandagochtend officieel gestart met hun ambitieuze programma Gastvrij Fryslân. In dit netwerk gaan onderwijs en bedrijven samen in de praktijk studenten opleiden voor deze sector die hard groeit en steeds goede professionals nodig heeft

De gastvrijheidseconomie is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van deze provincie. Alle reden om samen te investeren in voortdurend innoveren en zorgen voor goed opgeleide medewerkers in de horeca- en toerismesector. In Gastvrij Fryslân krijgen studenten hun opleiding helemaal in de praktijk, met begeleiders uit een netwerk van bedrijven en docenten van beide ROC’s.

Na de zomer starten de eerste twee groepen: bij WestCord WTC Leeuwarden en bij Van der Valk Hotel in Sneek. Zij vormen het centrale punt, een ‘hub,  in een netwerk aan bedrijven die studenten opleiden in de praktijk. Studenten krijgen hierin een opleiding met praktijk en theorie, die leidt naar een volledig mbo-diploma.

Bijzonder is dat studenten starten met een breed jaar, waarin zij aan het eind een keuze maken voor een opleiding tot kok, gastheer/gastvrouw of manager/ondernemer. Zo nemen zij kennis en ervaring mee op al deze gebieden. Dat is prettig in een sector waarin teamwork zo belangrijk is. Ook huidige medewerkers kunnen deelnemen aan werkplaatsen en andere activiteiten, om samen te blijven innoveren.

‘Hier gebeuren mooie dingen’

‘We hebben elkaar goed gevonden’, stelde directeur Dimphy Peters van de School voor Commercie en Dienstverlening (Friesland College) bij de start in WestCord WTC in Leeuwarden. ‘En door deze samenwerking kunnen we elkaar enorm versterken’, reageerde haar collega Bas Daanje van ROC Friese Poort.

‘Tige grutsk’ is ook gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van het provinciebestuur, dat Gastvrij Fryslân steunt met een bijdrage van ongeveer €400.000. ‘Hier gebeuren mooie dingen.’ Ook is €1,2 miljoen beschikbaar uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF), om deze sector extra ‘schwung’ te geven door een aantrekkelijke opleiding. De gedeputeerde overhandigde dan ook met plezier de sleutel tot het programma aan beide betrokken opleidingsdirecteuren en de directeuren van de eerste twee hub’s: Rolf Jan van Zeijl (WestCord WTC) en Gerard Haitsma (Van der Valk Sneek.)

Meer informatie? Kijk op www.gastvrijfryslan.nl