Friesland College Friesland College Friesland College

Friesland College moderniseert ‘agrotechniek’ met bedrijven, collega’s en steun RIF

27 mei 2019

De techniek in de agrarische sector is enorm in ontwikkeling. Dit vraagt van het Friesland College dat de opleidingen voor mobiele werktuigen - als enige in de noordelijke provincies – anticiperen op wat dit allemaal vraagt van het onderwijs. Bedrijven gaan hierin mee. Studenten én werknemers moeten immers de vaardigheid hebben om zich steeds nieuwe technieken eigen te maken.

In ‘TIM doet’ neemt het Friesland College het voortouw in een nauwe samenwerking met onder meer mbo-collega’s Aventus (Apeldoorn), SOMA College (Harderwijk), branchevereniging Fedecom en negentien bedrijven op het gebied van de agrotechniek in heel Nederland. Het gaat om een landelijke aanvraag. Opzet is dat op termijn andere mbo-instellingen aansluiten bij dit kennisplatform.

Actueel onderwijs
Samen willen deze partijen de instroom van studenten en medewerkers onder meer vergroten door een gezamenlijke campagne, die wijst op de kansen op werk en de uitdagingen in het beroep. Ook zorgen zij samen voor actueel en relevant onderwijs, dat aansluit bij de ontwikkelingen. Ook willen de partners samen doorstroom en zijinstroom in de branche bevorderen.

Een nieuw practoraat zorgt voortdurend voor de vertaalslag van praktijk naar onderwijs. Hier worden onder meer nieuwe kennis en innovatie gebundeld en praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd. Dit alles gebeurt samen met het bedrijfsleven, dat vanuit het gezamenlijk belang ook stevig bijdraagt in ‘TIM doet’. Het project beschikt in totaal over een budget van ongeveer €2,5 miljoen.