Friesland College maakt omslag naar ander onderwijs

15 maart 2020
Het kabinet heeft zondag besloten dat alle scholen in Nederland tot en met 6 april geen onderwijs mogen geven in hun gebouwen. In vergelijking met de maatregelen die het Friesland College gisteren presenteerde, verandert er voor studenten niets. Die afspraken blijven staan, inclusief de belofte dat alle studenten uiterlijk aanstaande woensdag voor 18.00 uur horen hoe hun onderwijs er de komende weken uit zal zien. Het Friesland College gaat zich voorbereiden op andere vormen van onderwijs, die goed aansluiten bij de landelijke richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus. Om deze omslag versneld te maken, vervalt het onderwijs van maandag 16 maart tot en met woensdag 18 maart. Vanaf donderdag 19 maart start weer het onderwijs op een nieuwe manier. Dat zal vooral gaan om nieuwe (digitaal) onderwijs op afstand, individueel en in groepen.

Met deze maatregel sluit het Friesland College aan bij de afspraken, die de MBO-Raad vrijdag maakte met het ministerie van onderwijs. Inzet is dat het onderwijs in het mbo door kan gaan, als scholen hun onderwijs en organisatie zo veilig mogelijk inrichten volgens de adviezen van het RIVM.

Veel meer online
In de komende dagen staan onderwijsteams voor de uitdaging om hun onderwijs en begeleiding zo in te richten, dat veel online kan gebeuren - individueel en in groepen. Zo kan het onderwijs zo veel mogelijk doorgaan. Ook kan de school zo onderwijs bieden aan studenten die op last van een stagebedrijf niet naar een locatie van het Friesland College mogen komen.

Prioriteit krijgen voorzieningen voor studenten die dit schooljaar kunnen afstuderen, om hen aan een diploma te helpen. De school brengt bij iedere student snel in beeld wat hiervoor nodig is. Ook is het zaak om snel te inventariseren welke onderwijsactiviteiten moeten én kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Bijdrage aan samenleving
Verder wil het Friesland College haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in sectoren, waar in deze tijd van coronacrisis een gebrek aan vakmensen zal ontstaan. Hier gaat het Friesland College op korte termijn met partners na wat studenten - als aanstaande vakmensen - met begeleiding van docenten kunnen bijdragen. Dit geldt voor sectoren als verpleging en verzorging, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker, waar studenten ook al vaak in de praktijk leren.

Al deze afspraken gelden voorlopig tot en met 6 april. In de periode van 16 tot en met 18 maart gaan geplande examens niet door, maar alle studenten krijgen de gelegenheid een examen in te halen. Op woensdag 18 maart horen alle studenten hoe het onderwijs de komende weken voor hen is ingericht. In ieder geval lopen stages zo veel mogelijk door. Met deze maatregelen hoopt het Friesland College de komende tijd in het belang van de studenten en de samenleving goed onderwijs te blijven bieden.

Vanzelfsprekend volgen wij het nieuws op de voet, met het oog op het landelijk beleid van het RIVM, het ministerie van onderwijs en de MBO-Raad.