Friesland College in nieuw Platform Mediawijsheid Friesland

11 november 2019
Het Friesland College werkt met onder meer NHL Stenden, Fers, Suksawat, Stichting Cyber Safety Noord Nederland en New Noardic Wave samen in het nieuwe Platform Mediawijsheid Friesland. In grote en kleine evenementen gaat dit platform het gesprek aan om ‘mediamakers’ en inwoners van Friesland digitaal bewuster te maken. Het platform startte vrijdag in Neushoorn Café, als onderdeel van Storyvalley Talks op het Noordelijk Film Festival.

Het maken van media is niet meer voorbehouden aan journalisten en filmmakers. Meer dan ooit zijn we vrijwel allemaal mediamaker, van hobbymatig tot professioneel. Immers: tegenwoordig maakt vrijwel iedereen met een telefoon en Instagramaccount regelmatig een foto of video. Hierbij horen ook veranderende spelregels over wat we in de media wel en niet kunnen zeggen, waar en met wie we rekening moeten houden én wie eigenaar is van gedeelde gegevens. Oftewel, er is behoefte aan mediawijsheid.

‘Mooi, maar weet wat je doet…’
‘Met alle techniek kun je van alles’, zegt Peter Miedema van het Friesland College. ‘Dat geeft kansen én risico’s. Mooi, maar weet wat je doet…’ Deze tendens wordt gezien door verschillende partijen. Bij mediaplatformen als Suksawat bijvoorbeeld, waar de scherpe toon regelmatig leidt tot kritiek, en bij New Noardic Wave, waar filmmakers worden gestimuleerd om een identiteit te ontwikkelen.

Ook educatieve instellingen als Fers en de Friese bibliotheken hebben aandacht voor mediawijsheid en digitale weerbaarheid. Onderwijsinstellingen als Friese Poort, Friesland College en NHL Stenden zien in hun opleidingen de noodzaak voor meer kennis over en onderzoek naar dit thema.

Start
In het nieuwe Platform Mediawijsheid Friesland bundelen deze organisaties hun kennis en vaardigheden om samen initiatieven te ontplooien. Het platform is vrijdag gelanceerd tijdens het Noordelijk Film Festival, waarin het een bijdrage leverde aan Storyvalley Talks in Neushoorn Café. Hier werden verschillende sessies gehouden over de rol van de noordelijke maker in een veranderend film- en medialandschap.

Deike Schultz, associate lector aan het lectoraat Organizations and Social Media van NHL Stenden sprak over het verschil tussen mediawijsheid en media-angst. Hierna liet een hacker zien hoe eenvoudig het is om andermans account op Instagram te hacken. ‘s Middags presenteerde het platform in de foyer van De Harmonie een online bewustheid- en weerbaarheidsmarkt, waar onder meer broodjes mediawijsheid werden uitgedeeld.