Friesland College en ROC Friese Poort besluiten tot fusie

15 juli 2022

ROC Friese Poort en het Friesland College kiezen voor een gezamenlijke toekomst in een nieuw roc.

De ondernemings- en studentenraden van beide instellingen kunnen instemmen met het besluit tot fusie en beide Raden van Toezicht hebben het fusiebesluit goedgekeurd. Hiermee is een volledige fusie weer een grote stap dichterbij. De Colleges van Bestuur leggen dit besluit nu voor aan de minister van onderwijs. Inzet is een bestuurlijke fusie per 1 januari 2023, gevolgd door een instellingenfusie per 1 augustus 2023.

Samen willen de scholen verder bouwen op het fundament, dat in de afgelopen maanden is gelegd in een stevige Fusie Effect Rapportage (FER). Op basis van uitgebreid onderzoek door verschillende werkgroepen is hierin beschreven welke kansen er liggen voor studenten, medewerkers en partners, als de instellingen hun krachten bundelen voor waardenvol en toekomstbestendig mbo in Friesland en Noordelijk Flevoland. Op basis van gedeelde kennis en ervaring kunnen de scholen dan een krachtig nieuw roc neerzetten, dat meer is dan de som der delen.

Ambitie

Ambitieus en bereikbaar beroepsonderwijs is van essentieel belang in deze regio, waarin steeds meer de kracht wordt gezien van onderlinge verbondenheid en korte lijnen om gezamenlijk voortgang te boeken. Dan heeft Noord-Nederland veel potentie en is het mogelijk om te innoveren en voorop te lopen in nieuwe projecten met bedrijven en overheden. Zo ontstonden in de afgelopen tijd diverse dynamische netwerken waarin het Friesland College en ROC Friese Poort samen het initiatief namen.

In een klimaat dat sterk is gericht op het zoeken en benutten van kansen, past concurreren in het onderwijs niet meer. De samenleving vraagt om een krachtig roc, dat álle studenten goed op weg helpt - als professional en als burger - en kan uitgroeien tot expertisecentrum, waarin het gewoon is om kennis te halen én te brengen. Hier komen opleiding en werkveld samen. Dan kunnen we die potentie maximaal benutten.

Zorgvuldig bouwen

Een nieuw roc vraagt om zorgvuldig werken aan een bouwwerk, dat nooit helemaal af is. Immers: de omgeving verandert voortdurend en vraagt dan om een passende aanpak, die geregeld anders kan zijn dan voorheen. Dat is de dynamiek van het onderwijs. Daar ligt ook een mooie uitdaging voor het nieuwe roc en iedereen die hieraan bouwt.

De Fusie Effect Rapportage (FER) zorgt voor een stevige basis. Dat voorziet in een structuur met zes mbo-colleges, die sterk zijn gericht op de regio en zorgen voor een effectieve spreiding: Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk en twee in Leeuwarden/Dokkum. Door de kracht van het formaat kan het nieuwe roc ook kleine en relatief dure opleidingen blijven aanbieden. Enkele opleidingen richten zich op het hele gebied. Maar in die grote instelling kiezen we overal voor een organisatie met overzichtelijke eenheden, om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen.  

Iedereen welkom

In het nieuwe roc is iedereen welkom, in beroepsonderwijs dat veel aandacht heeft voor persoonlijke ontwikkeling en een breed palet aan levensovertuigingen. Zo doet het nieuwe roc recht aan de groeiende diversiteit in de samenleving, waarin we verbonden zijn met respect voor elkaar. Dit vraagt om een actieve benadering, om juist te leren van deze diversiteit die zo kenmerkend is voor onze kleurrijke samenleving.

Zo wil het nieuwe roc in het onderwijs bouwen aan flexibele routes, met oog voor de toenemende verscheidenheid onder - jonge en volwassen - studenten. Alle scholen werken vanuit een gemeenschappelijke visie, waarin een goede theoretische basis, leren in de praktijk en passende begeleiding belangrijke elementen zijn. Maar we zorgen ook voor verschillen. Studenten krijgen ruimte om deels zelf te bepalen welke bouwstenen zij nodig hebben voor een diploma dat voor hen waardevol is. Nadrukkelijk zoeken opleidingen samenwerking met het werkveld, ook in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) waarin iedereen samen kan leren: van elkaar en met elkaar…

Mijlpaal

Het indienen van de FER bij de minister van onderwijs, met het verzoek om in te stemmen met de fusie, is een belangrijke mijlpaal in een intensief proces dat zeker nog jaren inspanning zal vergen. Maar het ‘grote doel’ is die inzet meer dan waard: samengaan in een nieuw roc zal de slagkracht van het beroepsonderwijs sterk vergroten. Voor studenten, voor het werkveld in al z’n verscheidenheid en hiermee voor de hele regio.