Friesland College en Noorderpoort samen in practoraat LLO

27 november 2019

Het Friesland College en Noorderpoort gaan samen optrekken in een practoraat Leven Lang Ontwikkelen. Beide mbo-instellingen stellen een practor aan, om te onderzoeken wat de meest effectieve manier is om de noordelijke arbeidsmarkt klaar te maken voor een toekomst waarin vakmannen en vakvrouwen vooral wendbaar moeten zijn.

De wereld verandert snel. Professionals kunnen niet een hele loopbaan voort op één opleiding, maar moeten voortdurend hun kennis en vaardigheden op peil houden. De inhoud van nu is niet de inhoud van morgen. Bovendien: vakken en beroepen verdwijnen, maar er duiken ook weer nieuwe kansen op. Dat vraagt om arbeidsmobiliteit en bijscholing. Ofwel: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Sleutelrol
Het middelbaar beroepsonderwijs heeft in deze ontwikkeling een sleutelrol. LLO vraagt om andere vormen van leren, om flexibilisering van het onderwijs - voor jongeren én volwassenen - en nieuwe combinaties van leren en werken in de praktijk.

Opleiders moeten weten wat speelt op de werkvloer, bedrijven moeten kennis hebben van wat in het onderwijs wordt geleerd én studenten moeten invloed hebben op wat zij leren. Deze nieuwe verbinding tussen de behoeftes van de arbeidsmarkt, werknemers en beroepsonderwijs is complex.

Veranderpartner
De practoren van Noorderpoort en het Friesland College gaan samen en apart achterhalen wat nodig is, door praktijkgericht onderzoek naar de meest waardevolle verbindingen. Partnerschap met bedrijven is een belangrijk issue, om het mbo in een positie te brengen van ‘veranderpartner’. Voor docenten en studenten is ervaring in praktijkonderzoek ook waardevol als middel om flexibel en up-to-date te blijven.

Doel van het practoraat is kennis ontwikkelen van de arbeidsmarkt en achterhalen wat nodig om het mbo hierop te laten aansluiten. Deze kennis wordt gebundeld en met alle relevante partners gedeeld in een expertiseplatform, dat gericht is op versterking van de innovatiekracht in Noord-Nederland.

Op korte termijn stellen Noorderpoort en het Friesland College een practor aan voor dit LLO. Het Friesland College heeft inmiddels een practor ‘Duurzaam Denken, Duurzaam Doen’, Noorderpoort heeft practoraten in Burgerschap, Automotive en Zorgtechnologie.