Friesland College en NHL Stenden ondersteunen ondernemers in toerisme

15 maart 2019
Het Friesland College en NHL Stenden gaan ondernemers in de toeristische en recreatieve sector ondersteunen in een slag naar vernieuwing. Friesland mag de komende jaren rekenen op een verdubbeling van het aantal bezoekers, maar niet alle ondernemers weten hierop in te spelen. Studenten uit mbo en hbo gaan helpen.

In de pilot ‘Toerisme Coöperatie Fryslân’ zijn studenten op twee locaties, VVV Grou en Rabobank Sneek, beschikbaar om ondernemers te ondersteunen in het oplossen van hun uitdagingen. Het innovatief vermogen van de sector wordt hiermee vergroot én het beroepsonderwijs (mbo en hbo) kan op deze manier studenten in de praktijk laten werken aan uitdagende projecten.

‘De behoefte van de gast verandert en wij - ondernemers - moeten mee. Hoe ideaal is het als wij dit samen doen met het onderwijs’, stelde voorzitter Gerard Cremer van de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) bij de ondertekening van de overeenkomst. Voor het onderwijs is het ook goed, reageerde bestuursvoorzitter Erica Schaper van NHL Stenden. Door dit project - in samenwerking met mbo en bedrijfsleven – kunnen studenten uitgroeien tot professionals.

Frank van Hout, bestuurslid van het Friesland College, ziet ook veel voordelen. ‘Een sterke gastvrijheidssector draagt niet alleen bij aan groei in economische zin, maar ook aan een goede leefbaarheid en omgeving.’ Dat weegt zwaar voor het Friesland College, dat in het nieuwe koersplan sterk inzet op projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Fryslân prees eveneens de intensieve samenwerking.

De pilot gaat al snel van start. Zo buigen de studenten zich bijvoorbeeld meteen over de vraag wel reserveringssysteem de bedrijven het beste kunnen gebruiken. De verwachting is dat vooral kleine (familie)bedrijven de steun kunnen gebruiken.