Friesland College en Alfa-college stemmen keuzevakken met elkaar af | Friesland College

Friesland College en Alfa-college stemmen keuzevakken met elkaar af

Geplaatst op 11 september 2014

Watersport en schaatsen in Friesland, judo en sneeuwsport in Groningen
Een hoogwaardig aanbod sportopleidingen verzorgen én het sportklimaat in Noord-Nederland bevorderen. Op deze punten hebben Friesland College en Alfa-college elkaar gevonden. 


Convenant
Beide instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs ondertekenen op 10 september een convenant waarin zij afspreken onderling kennis te delen en het aanbod van de keuzevakken met elkaar af te stemmen in het kader van doelmatigheid. Studenten die zich willen specialiseren in watersport of schaatsen, kiezen voor Friesland. Voor judo en sneeuwsporten gaan ze naar Groningen.

Meer keuze
Karin Kienhuis, regiodirecteur Groningen van het Alfa-college, is een groot voorstander van samenwerking. “We willen onze sportstudenten in Noord-Nederland een ruim aanbod aan keuzevakken bieden. Door samen te werken, hebben de studenten in Friesland en Groningen meer keuze. Zo kunnen we relatief dure keuzevakken blijven aanbieden voor kleinere groepen studenten. Met een keuzevak specialiseren studenten zich. Ze worden officieel instructeur/trainer en halen in de meeste gevallen een officieel bondsdiploma.”

Positieve effecten
Daarnaast gaan de twee mbo’s onderling kennis uitwisselen. Anke Visser, onderwijsdirecteur van Friesland College -onderdeel CIOS, school voor Sport & Bewegen: “Ontwikkelingen in de sport gaan razendsnel. Samenwerking loont meer dan elkaar beconcurreren, met hopelijk positieve effecten voor de sport in het Noorden.”

Karin Kienhuis en Anke Visser ondertekenden namens respectievelijk het Alfa-college en het Friesland College het samenwerkingsconvenant. Voorafgaand aan de ondertekening gingen studenten, docenten en medewerkers van het Alfa-college en het Friesland College het water op onder leiding van de watersportstudenten van het CIOS.

 

Over het Alfa-college
Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema’s Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.