Friese zorgopleidingen zoeken ‘Extra handen in de zorg’

18 februari 2021

De druk op de zorg blijft onverminderd groot. Stagiaires van de zorgopleidingen in Friesland zetten zich volop in om te helpen waar dat kan. Maar nu er mogelijk een derde coronagolf dreigt aan te komen, is dat niet genoeg. Daarom trekken NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en het Friesland College samen op in het landelijk initiatief ‘Extra handen voor de zorg’.

De inzet van mbo- en hbo-studenten in de zorg is in deze coronatijd heel hard nodig. Het is soms een harde maar ook goede leerschool voor de student én heel waardevol voor organisaties als thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen. In ‘Extra handen voor de zorg’ roepen deze organisaties en het ministerie van onderwijs studenten op om zo veel mogelijk in de zorg aan de slag te gaan. Zij doen betaald werkervaring én helpen de zorg in de pandemie.

Met de campagne willen de initiatiefnemers ook zorgorganisaties wijzen op de mogelijkheid om vaker studenten in te zetten. Ook mensen die eerder een opleiding in de zorg hebben gedaan maar nu elders aan het werk zijn, worden opgeroepen om te verkennen op welke manier zij iets kunnen bijdragen.

Vraag en aanbod
Op https://www.extrahandenvoordezorg.nl/ komen vraag en aanbod bij elkaar. Hier kunnen studenten en andere belangstellenden zich aanmelden. Hierna worden zij verder geholpen met het vinden van een passende plek, afhankelijk van opleiding, leerjaar en beschikbare uren. Organisaties in de zorg kunnen op deze site aangeven waar zij graag extra handen willen inzetten.

ROC Friese Poort, het Friesland College en NHL Stenden ondersteunen deze actie, onder meer door er ruim aandacht aan te geven in hun netwerken in de zorg en onder studenten. De scholen hebben geregeld overleg om af te stemmen hoe zij samen de zorg verder kunnen helpen. Hier sluit zo’n landelijk initiatief uitstekend bij aan.