Fries MBO en ondernemers samen in opleiding gastvrijheid

27 januari 2022

Het Friesland College en ROC Friese Poort gaan met ondernemers in de praktijk studenten opleiden voor de gastvrijheidssector. Deze samenwerking start in het komend studiejaar met twee ‘hubs’, in Leeuwarden en Sneek, en moet doorgroeien naar acht van deze broedplaatsen. De provincie Fryslân steunt het Actieplan Toekomstbestendige Banen met een bijdrage van 400.000,-. Woensdag is het gepresenteerd in het Hof van de Koning in Heerenveen.

De gastvrijheidssector is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Friesland. Er is ook veel werk in te vinden. Sterker nog: nu de horeca weer open is, is er meteen weer een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Alle reden voor beide Friese mbo-scholen, NHL Stenden, Fryslân Werkt, KHN, de provincie én ondernemers in de sector om samen studenten te werven en opleidingen te professionaliseren.

De vernieuwde aanpak is onderdeel van een groter programma, waar totaal ruim 3,5 miljoen euro in wordt geïnvesteerd. Naast een eigen investering vragen de partners een belangrijke bijdrage aan uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF), dat projecten financiert die zorgen voor een betere aansluiting van mbo op de arbeidsmarkt. En dat is hier zeker het geval.

Vliegende start

Samen met het bedrijfsleven kun je snel belangrijke slagen maken, aldus directeur Dimphy Peters van de School voor Commercie en Dienstverlening van het Friesland College. Er is immers bij de start al de nodige ervaring om op voort te bouwen, uit de praktijk van de Ameland Academy die al enkele jaren draait met de horeca op het eiland. ‘We kunnen een vliegende start maken.’

Het project begin in Leeuwarden en Sneek, met twee keer twintig plaatsen in een ‘hub’ waarbij een aantal ondernemers is aangesloten. Dat moet doorgroeien naar acht van die broedplaatsen, die dan ook onderling samenwerken om kennis te delen en het onderwijs op elkaar af te stemmen. In zo’n hub worden studenten opgeleid door begeleiders uit het bedrijfsleven en docenten van de beide roc’s. En studenten werken veel in de praktijk bij de aangesloten bedrijven.

‘Horeca is een vak’

In zo’n hub komt dus heel veel expertise samen, stelt Dimphy Peters. ‘Daar gaan we allemaal van profiteren: studenten, docenten én medewerkers… ‘ Want bijscholing van personeel zit ook in het plan. ‘Gastvrijheid is een vak. Dat besef is ook goed voor het imago van de sector.’

De verwachting is dan ook dat een beter imago en uitdagend onderwijs een gunstig effect hebben op de instroom van nieuwe studenten en ook een voortijdige uitval kunnen beperken. Zo wordt ook gekeken naar het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn vanuit vmbo via mbo naar hbo. In de hubs is op den duur plek voor een kleine tweehonderd studenten. Dimphy Peters: ‘Zo hebben we naast de BOL op school en de BBL straks ook een ‘BOL on the job’. En daar mogen we best trots op zijn.’