Firda tekent voor brede samenwerking onderwijs en provincie

15 maart 2023

Firda wil samen met collega’s in het hoger onderwijs en de provincie Fryslân vlot komen tot een stevig Onderwijsakkoord, waarin concreet is vastgelegd hoe deze partijen samen de ontwikkeling van deze regio gaan versterken. In de Kanselarij in Leeuwarden tekende CvB-voorzitter Remco Meijerink van Firda maandag een intentieverklaring met bestuurders van NHL Stenden, Aeres, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie.

Samen willen onderwijs en provincie werken aan een provincie waar het goed leren, werken en wonen is. Kennis en een leven lang ontwikkelen zijn belangrijk om de Friese economie te versterken, met aandacht voor circulariteit, inclusiviteit en innovatie. Douwstra: ‘Dit moment markeert de wens om samen het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs met elkaar beter vorm te geven. Zo kunnen studenten beter aansluiten op de Friese arbeidsmarkt.’

Belangrijk is de aandacht voor doorlopende leerlijnen, waarin studenten vlot en goed worden opgeleid voor belangrijke sectoren. Inzet is een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin onderwijs en provincie samen optrekken met het bedrijfsleven. Het akkoord moet straks dan ook een reeks concrete afspraken opleveren over het resultaat van die samenwerking.

Meijerink: ‘Mooi, zo’n akkoord… Maar dat vraagt ook om doorpakken!’ In om- en bijscholing van volwassenen bijvoorbeeld, en zeker ook het plan om aantrekkelijke routes door mbo en hbo te maken als alternatief voor havo naar hbo. In de intentieverklaring worden dergelijke ‘lycea’ met veel praktijk genoemd voor zorg, techniek en de gastvrijheidsector. ‘Als we dat vlot met het hbo van de grond krijgen, hebben we écht wat goeds te pakken.’