Firda stopt met busvervoer studenten

10 maart 2023

Openbaar vervoer is belangrijk om onze scholen bereikbaar te houden. Ons onderwijs werkt immers beter, als studenten en medewerkers écht samen optrekken. Toch moeten wij stoppen met de inzet van Firda-liners. De staking duurt te lang. De ruimte om als school op verantwoorde wijze financiële middelen in te zetten voor vervoer, raakt uitgeput. 

Als enige mbo-instelling in Nederland begon Firda met de inzet van bussen in de week dat het streekvervoer helemaal ontregeld dreigde te raken door stakingen. Dit zou het onderwijs te sterk belasten. De actie met Firda-liners zou ook van korte duur zijn, was de verwachting. Maar de stakingen in het streekvervoer gaan nu door tot in april. En elk moment kan er weer een dag bij komen.

Voor Firda is het niet verantwoord om nog langer bussen in te huren. Ervaring is ook dat een deel van de bussen en treinen op stakingsdagen wel rijdt. Hierdoor kunnen studenten die aanvankelijk gebruik maakten van een Firda-liner steeds vaker toch de school bereiken met het openbaar vervoer. Feit blijft dat het streekvervoer de komende tijd onbetrouwbaar blijft, als de acties aanhouden. Dat is voor ons onderwijs heel belastend. Wij hopen dan ook dat de werkgevers en vakbonden gehoor geven aan de oproep van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) om weer te gaan praten en de acties voorlopig op te schorten.

Voor nu kunnen we niet anders dan iedereen weer oproepen om zelf te zorgen voor alternatief vervoer. We hopen toch iedereen steeds op school te zien. En waar dat grote problemen geeft: overleg tijdig om te zoeken naar een passende oplossing.