Financiering voor twee nieuwe Europese projecten rond: we kunnen los!

13 oktober 2022

Met een Virtual Reality bril op in de klas. Niet alleen hier in Friesland, maar misschien met studenten in Malta, Roemenië en bijvoorbeeld Griekenland om zo in dezelfde virtuele situaties terecht te komen en allerlei vragen op te lossen. Zo word je wel gedreven om jezelf te ontwikkelen en te leren: hoe gaat dat in andere landen? Dit is één van de twee projecten waarvoor Erasmus een stevige subsidie heeft toegekend. Het bedenken, bouwen en testen kan beginnen, met een hoofdrol voor het Friesland College!

De projecten komen voort uit de wens van het Friesland College om te blijven innoveren op gebied van internationalisering. Daarom diende Paula Bijvoets samen met Bianca Dusseljee en Hanneke Trul, vanuit het expertise platform praktische wereldburger, twee nieuwe subsidieaanvragen in bij Erasmus. Die zijn beide goedgekeurd. Samen met scholen uit Malta, Roemenië, Denemarken, Griekenland, Litouwen en Spanje kan er nu dus gewerkt worden aan de uitvoering van deze nieuwe projecten, waarin de SDG’s, soft skills en praktisch wereldburgerschap de uitgangspunten zijn. Want naast het leren van een vak wordt het leren over jouw rol in de wereld steeds belangrijker.

Leren middels Virtual Reality

Eén van deze projecten staat volop in het teken van Virtual Reality (VR). In een tijdsbestek van drie jaar wordt hierin lesmateriaal ontwikkeld voor het vak Praktisch Burgerschap. Onder de naam ‘Tools for T’ wordt hierin de link gelegd tussen VR en Scenario Based Learning. Inzet is het maken van scenario’s aan de hand van verschillende thema’s binnen de SDG’s. Hierin worden situaties gebouwd, waarin de student - samen met anderen – aan de slag moet om zichzelf te ontwikkelen.

De samenwerking met scholen uit verschillende landen zorgt ervoor dat er een divers en representatief scala aan scenario’s ontstaat. Hierdoor zal het lesmateriaal in heel Europa toepasbaar zijn, wat de mogelijkheid geeft om ook van elkaar te leren.

Voor de ontwikkeling van dit project is een bedrag toegekend van 400.000 euro, voor onder meer de ontwikkeling van de technologie en het lesmateriaal. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende versies constant worden getest. Niet alleen binnen de muren van de ontwikkelaars, maar ook in de klassen door pilot tests.

Het vervolg van de LEADER Game

Het doel van het tweede project is het succesvol uitbreiden van de reeds ontwikkelde LEADER Game. LEADER bestaat uit een e-learning platform van vijftig activiteiten en een ‘serious game’. Hierbij wordt er door allerlei ludieke opdrachten gewerkt aan ‘soft skills’ als samenwerken, initiatief nemen en ondernemen. Het spel komt voort uit een eerder project, waarin Paula Bijvoets ook kartrekker was. In 2019 startte zij met financiering van Erasmus+ en de hulp van internationale partners aan de ontwikkeling van het spel. Nu is de app al ruim een jaar lang gratis te downloaden in de Appstore en Google Play.

Maar volgens Paula valt hier nóg meer uit te halen. Met een budget van 250.000 euro krijgt het Friesland College en de internationale partners de kans om uit te zoeken waar de LEADER Game nog meer ingezet kan worden. Zo kan de serious game bijvoorbeeld van toegevoegde waarde zijn bij het samenstellen van teams in het bedrijfsleven,  taalontwikkeling en teambuilding. Wat zeker is, is dat de LEADER Game nog breder inzetbaar wordt met vijftig extra activiteiten en een heus kaartspel!