FC-studenten maken boeren ‘cyberproof’

30 november 2020

Studenten van het Friesland College gaan boeren in Friesland helpen met het beveiligen van hun computers. De opleiding ICT en Netwerkbeheer is de komende twee jaren nauw betrokken bij een groot project, waarin diverse partners - waaronder gemeente Leeuwarden en MKB Cybercampus - de agrarische sector meer ‘cyberproof’ maken. Ook ROC Friese Poort draait hierin mee.

Zeker zeshonderd boeren in Friesland kunnen rekenen op een scan, waarin in kaart is gebracht of zij de beveiliging van hun ict goed op orde hebben. Het is onderdeel van landelijke project Cyber City Deal, een initiatief van het ministerie van justitie om cybercriminelen in allerlei sectoren minder kans te geven.

Steeds meer ict
Binnen dit project richt de gemeente Leeuwarden zich met verschillende partners op een proef om boeren in Friesland beter te wapenen tegen cybercriminaliteit. Boerenbedrijven worden steeds meer afhankelijk van ict, waaronder gegevens voor stal- en bodembeheer, contact met afnemers en vanzelfsprekend de boekhouding. Alle reden om ervoor te zorgen dat je op dit gebied niet kwetsbaar bent, maar dat besef is er niet altijd.

In het programma om deze ‘awareness’ te vergroten, hebben ict-studenten van het Friesland College een stevig aandeel, onder meer in het uitvoeren van scans. Een mooie klus, aldus Peter Miedema van FC-school D’Drive. ‘Zo doen onze studenten veel kennis en vaardigheden op in cybersecurity. Zij staan hiermee straks steviger op de arbeidsmarkt.’

Dat is een belangrijk punt van inzet in de Kwaliteitsagenda, waarin is vastgelegd op welke punten het Friesland College zich de komende jaren wil ontwikkelen. Een van die speerpunten is cybersecurity, dus hier past deelname aan dit project prachtig in. En voor de boeren is het vanzelfsprekend goed om te weten hoe zij veilig kunnen werken.