FC Extra kan verder met aanpak laaggeletterdheid

25 november 2021

Het Friesland College kan de komende jaren werk blijven maken van de aanpak van laaggeletterdheid in deze regio. In een aanbesteding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) hebben de Friese gemeenten deze belangrijk taak weer gegund aan FC Extra.

In de afgelopen jaren heeft de school voor volwasseneneducatie veel projecten opgezet, die dichtbij de doelgroep plaatsvinden om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken. Dit leidt bijvoorbeeld tot succesvolle taalcursussen voor ‘groenmannen’ van de gemeente Leeuwarden, tot ochtenden in wijkcentra en veel andere activiteiten - in bedrijven en elders op locatie - op het gebied van NT1 en NT2…

In het zogeheten non-formele aanbod, dat niet wordt afgesloten met een diploma, werkt FC Extra nauw samen met de bibliotheken in Friesland. ‘We hebben in de afgelopen jaren een goed netwerk opgebouwd’, aldus directeur Zahra Mousazadeh van FC Extra. ‘Dan is het prachtig dat we verder kunnen bouwen, samen met de gemeentes die ons dit werk weer toevertrouwen. Mooi! Dit hebben onze docenten dik verdiend.’ De nieuwe ronde loopt zeker twee jaren, met een optie tot verlenging van twee keer een jaar.