Friesland College en Spiekr ondersteunen de kinderopvang met taaltoetsen in de regio!

23 november 2022

Voor pedagogisch medewerkers gelden per 1 januari 2025 strengere taaleisen. Vanaf die datum wordt taalniveau 3F gevraagd voor mondelinge Nederlandse taalvaardigheid. De strengere eisen komen voort uit de Wet IKK en de cao Kinderopvang. De huidige stand van zaken in de sector kinderopvang laat zien dat er sprake is van hoge werkdruk en een toenemend tekort aan medewerkers. De strengere eisen zorgen voor kopzorgen bij menig aanbieder. Een medewerker die het vereiste taalniveau niet beheerst, mag de functie van pedagogisch medewerker vanaf deze datum niet meer uitoefenen. 

Friesland College en Spiekr slaan handen ineen voor passende regionale oplossing.

Op de locatie van het Friesland College aan de Julianalaan in Leeuwarden worden sinds kort met regelmaat taaltoetsen afgenomen. Deelnemers kunnen hiervoor oefenen via een speciaal ontwikkelde E-learning in de digitale leeromgeving van kenniscentrum Spiekr. “We gaan voor een hoog slagingspercentage door kandidaten met de juiste examenstof te laten oefenen”, aldus Dijkstra, directeur van Spiekr. “We hebben getracht een oplossing te bieden die voorziet in de vraag en van dichtbij komt. Het alternatief is gebruik maken van landelijk aanbod dat van ver gehaald moet worden en niet kan voldoen aan de omvang van de vraag.” De partners bieden 3 toetsen aan: Lezen, Luisteren en Spreken & gesprekken voeren.

Ontzorgen en flexibele aanpak

Aanmelden kan via een digitale inschrijving door de werkgever voor zijn medewerker of door de medewerker zelf. De deelnemer ontvangt automatisch instructies en inloggegevens om aan de slag te gaan met de e-learning. Ook kan de deelnemer zelf een toetsmoment plannen. “We bieden de toetsen aan in de ochtend, maar ook vaak in de avond. We begrijpen dat de sector moeite heeft om mensen vrij te plannen vanwege het personeelstekort. Op deze manier willen we hieraan bijdragen,” zegt Eline de Koning, beleidsadviseur van het Friesland College. 

In de regio, door de regio, voor de regio

Zowel Friesland College en Spiekr geloven erin dat de regio zelfvoorzienend kan zijn bij het aangaan van dit soort uitdagingen. Bij veel belangstelling kunnen er meer examenmomenten worden ingepland, zodat er elke twee weken de mogelijkheid is aan een taaltoets deel te nemen.   

De eerste kandidaten zijn al gestart

De eerste ruim 20 inschrijvingen zijn al binnen. Kinderopvangorganisaties geven aan erg geholpen te zijn met de geboden oplossing. “We zijn erg blij met de taaltoetsen vanuit Spiekr en Friesland College. De huidige arbeidsmarkt vraagt dat we snel moeten schakelen en Spiekr schakelt feilloos met ons mee.” Aldus Laura Hollander, directeur-bestuurder van Sinne Kinderopvang.