Europese prijs voor internationaal project Fries mbo en hbo

24 september 2022

‘Claim Your Future’ van het Friese mbo en hbo heeft een prestigieuze onderscheiding gewonnen van Erasmus+, het programma waarmee de Europese Commissie internationale samenwerking in het onderwijs stimuleert. Het project kreeg voor het innovatieve karakter een European Innovation Teaching Award toegekend. Andere onderscheidingen gingen naar de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en De Rietzanger in Eelderwolde. 

In Claim Your Future hebben mbo- en hbo-studenten in Friesland met jongeren in Spanje, Portugal, Engeland, Duitsland en Litouwen gewerkt aan regionale vraagstukken. Het project kwam in 2017 voort uit het MentorProgramma Friesland. ROC Friese Poort, het Friesland College, NHL Stenden en Van Hall Larenstein werken hierin nauw samen, met het Friesland College als penvoerder. 

De Kanselarij in Leeuwarden was de thuisbasis van de Friese studenten, die na afloop van het project doorgaan als stichting van jongeren die zich graag bezighouden met vraagstukken in de regio. Belangrijke doelen van het project zijn dat jongeren kunnen meebeslissen over wat speelt in hun eigen omgeving én zich hierin zelf kunnen ontwikkelen. Voor bedrijven en instellingen kan Claim Your Future dienen als vraagbaak, als het gaan om de mening van betrokken jongeren.