Energieke start van Platform Praktische Wereldburger

4 februari 2021

Met een lanceringsweek vol inspirerende activiteiten zorgde het Platform Praktische Wereldburger in het Friesland College voor een dynamische start. Alles moest online, maar het bruiste voortdurend. Zo werd snel duidelijk dat je écht meters kunt maken, als je krachten bundelt.

Wie zijn dat ook alweer, de Praktische Wereldburgers die zo’n prominente plek hebben in het koersplan van het Friesland College? Dat zijn mensen die in hun vak én als betrokken burgers beseffen dat ook zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Om studenten nog beter voor te bereiden op deze rol, werken in het nieuwe platform vijf richtingen samen: internationalisering, burgerschap, ondernemerschap, excellentie en practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen.

Frisse ideeën
Dat geeft vaart! Zo kwamen letterlijk al deze disciplines samen in een hackathon over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, met vragen uit het bedrijfsleven, met een aantal studenten uit Finland en Spanje, georganiseerd door het excellentieprogramma én passend in het LOB-programma. Meer dan honderd studenten waren er dinsdag zo’n twaalf uren met groeiend enthousiasme mee bezig.

Geregeld kwamen verrassende ideeën naar boven, in pitches voor opdrachtgevers op dinsdagavond. Studenten van heel verschillende opleidingen werkten in groepjes samen, soms dus met Engels als voertaal. Zo leer je immers je blik te verbreden. Dan borrelen bijzondere plannen op, die misschien bruikbaarder zijn dan je aanvankelijk denkt.

Wat kan een ijssalon in Spanje met het kikkererwtenmeel, nu er geen ijs wordt gemaakt? Maak er speelklei van, is het idee, met een recept erbij voor frisse kleurtjes. Zo zijn er meer ideeën voor een duurzame omgang met voedsel. Hoe kan een bedrijf in Heerenveen efficiënter herbruikbare pellets ophalen? Door een app… Van kauwgom dat achterblijft in bussen kan Arriva misschien schoenzolen voor medewerkers laten maken. En hoe zorg je voor energiezuinig licht? Probeer het met zeevonk, waarbij je het water in beweging brengt.

Practorale rede
Zo was er voortdurend wat te beleven in deze lanceringsweek. Op maandag hield Dominique Derks voor een breed gezelschap - met veel gasten ‘van buiten - haar practorale rede in Duurzaam Denken Duurzaam Doen. Het belang van duurzaamheid wordt steeds meer zichtbaar, stelde Dominique. Maar ook sociale doelen in de Global Goals, waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe we samen kunnen werken aan een betere wereld, zijn enorm belangrijk.

Hoe zorgt het FC ervoor dat studenten met dát besef als praktische wereldburgers de wereld ingaan? Door hen op te leiden tot ‘T-shaped professionals’, waarbij de verticale ‘poot’ van de T staat voor professionaliteit in het vak en het horizontale ‘dakje’ staat voor de generalist, die in de opleiding ook bredere verbanden leert zien. Daar kan de samenwerking in het nieuwe platform met uitdagende projecten voor zorgen, stelde Dominique.     

Waar je blij van wordt…
Ook gasten ‘van buiten’ boden inspiratie. Zo vertelde Sipke Jan Bousema in een interactieve ‘talk’ met medewerkers en studenten over persoonlijk leiderschap. Over hoe je tegenslag kunt ombuigen in je voordeel, bijvoorbeeld: ‘Toen ik in een bezuiniging werd ontslagen bij de omroep, voelde dat niet fijn. Maar zonder die ‘groeipijn’ had ik nooit de stap aangedurfd om zelf een productiebedrijf te beginnen. Nu ben ik daar heel gelukkig mee.’ Soms heb je als richtingwijzer zo’n zetje nodig. En ga dan vooral doen waar je blij van wordt: ‘Dat geeft drive. Zoek uit waar je energie van krijgt.’

Socrates kwam ook langs. Of beter: de kunst van échte vragen stellen om samen verder te komen… Martine Sijbenga en Sanne van der Hulst spraken over hoe je door socratische gesprekken studenten aanzet tot kritisch denken. Elke Wiss, auteur van bestseller ‘Socrates op sneaker’, zette heel wat medewerkers aan het denken met haar herkenbare verhaal én vragen over de manier waarop wij gesprekken voeren. Haar tips: luister zuiver, neem de tijd en vraag door. ‘We luisteren te vaak niet om te begrijpen, maar om antwoord te kunnen geven.’  

Als je luistert en nieuwsgierig bent, zo was donderdag de boodschap van Janneke Dubbelboer, kun je door internationale contacten - ook nu - veel leren. En dat alles samen draagt bij aan de vorming van studenten tot praktische wereldburgers.