Een goed gesprek als start van een nieuw jaar Friesland College

13 augustus 2020

In goed mbo leren studenten veel in de praktijk. Hoe zorgen we er dan voor dat een mbo-diploma in ‘coronatijd’, met alle beperkingen voor die praktijk, net zoveel waard is als anders? Scholen, overheid én bedrijven moeten hier samen in optrekken, stelde Ingrid van Engelshoven - minister van onderwijs – donderdag in Sneek: ‘Dan kan er veel.’ En het mooie was: al die partijen zaten om tafel in het online programma Student op 1, waarmee het Friesland College het studiejaar 2020-’21 opende.

Al jaren start het Friesland College een nieuw schooljaar met een inspirerende bijeenkomst, liefst met zoveel mogelijk medewerkers en bijzondere gasten in één zaal. Dat gaat nu niet. Maar de online ‘talkshow’ vanuit de studio van PlusNauta in Sneek was een prima alternatief. Bijkomend voordeel: op internet was het eveneens goed te volgen door studenten en andere geïnteresseerden.

Soepel
Presentator Őzcan Akyol (Eus) en tafelheer Splinter Chabot liepen met prominente gasten soepel door een reeks stevige onderwerpen. De minister had een vaste plek aan tafel. Verder schoven burgemeester Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Joyce Walstra (voorzitter MKB Noord), Bennie de Jong (BeYoungMedia), Carlo Segers en Frank van Hout (college van bestuur) én vier FC-studenten beurtelings aan.  

De toon was licht. Zo was iedereen lovend over het ontwerp van de tafel, waarbij iedereen goed op 1,5 meter onderlinge afstand kon aanschuiven. Van Engelshoven: ‘Een praktische oplossing, die ook helemaal hoort bij Friese nuchterheid.’ Eus was scheutig met complimenten voor het lichte pak van Buma: ‘Een echte dandy.’ En Splinter Chabot werd snel gewezen op zijn taak als tafelheer: ‘Je mag aanvullen, maar niet teveel…’  Een gulle grijns relativeerde die opmerking meteen weer.

Stevig
De onderwerpen waren stevig. Bijvoorbeeld: hoe zorg je er in deze coronatijd voor dat studenten genoeg ervaring opdoen, nu onderwijs veel online moet en stages niet altijd haalbaar zijn? Er kan veel. ‘Maar je mist toch van alles’, zei CIOS-student Lennard Weiland. Docent Gerrit Eijzenga (Techniek) was het volmondig met hem eens. ‘In het onderwijs is het soms lastig om studenten op afstand gemotiveerd te houden. Maar zeker tegen bedrijven zou ik willen zeggen: gooi de deuren weer open en laat onze studenten toe!’

Dat gebeurt steeds meer, reageerde Joyce Walstra: ‘Als MKB-organisatie hebben we bedrijven daar toe opgeroepen. En als het nu even niet lukt: in de meeste opleidingen moeten we ergens gelegenheid hebben om studenten een achterstand in te laten halen.’ Laat het nu niet liggen, waarschuwde de minister: ‘We moeten samen optrekken. Straks hebben we iedereen weer hard nodig.’

Maak ook ruimte voor creatieve oplossingen, stelde Frank van Hout, en laat studenten bijvoorbeeld eens in een ander vakgebied werken aan een vaardigheid: ‘Dan kan een CIOS-student als Lennard in de zorg van alles leren over leidinggeven, als het in de sport even niet lukt.’ Dat is ingewikkeld door landelijke afspraken over wat allemaal in een opleiding moet zitten. Bespreek dit met werkgevers in de landelijke SBB, reageerde Van Engelshoven. Misschien zijn die afspraken nu wel wat voorzichtig.

Eensgezind
Zo kwamen allerlei onderwerpen voorbij. Het belang van een Leven Lang Ontwikkelen, bijvoorbeeld. ‘Daarover wordt al heel lang gesproken’, stelde Splinter Chabot. ‘Het schiet niet op.’ Maar nu wel, was een eensgezinde reactie. Want er ontstaat een harde noodzaak, nu duidelijk is dat een economie ineens heel snel kan veranderen. Dan moet je wendbaar zijn.

Hoe maken we het Noorden aantrekkelijk? Door beter te laten zien waar we trots op mogen zijn. En ja, het is jammer dat eerstejaars nu moeten starten met een aangepaste introductie. ‘Maar Friesland is nu bij uitstek toeristisch gebied’, stelde Buma als voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. ‘En we zien hier en daar stevige uitbraken van corona, juist op plekken waar veel jongeren bij elkaar zijn. Ook hier kunnen we het ons niet permitteren om te denken: het valt wel mee…’

Het hele programma - met nog een reeks andere onderwerpen - is te zien op: www.liveplusonline.nl/studentop1