Diploma’s houtbewerking uitgereikt in gevangenis Leeuwarden

10 februari 2022

Een uitreiking van diploma’s is altijd bijzonder. Maar deze diploma’s voor ‘Assistent bouwen’ waren heel speciaal. Fenke Rond, directeur van de School voor Techniek en Technologie van het Friesland College, reikte ze onlangs uit in de PI Leeuwarden. In deze penitentiaire inrichting rondden drie gedetineerden hun opleiding in machinaal houtbewerken af op niveau 1.

Twee van hen leren door op mbo-niveau 2. Zij hebben nog de tijd om ook hierin hun diploma te halen op het houtbedrijf van de PI. Een aantrekkelijk diploma, want dit biedt de mannen extra kansen om hun leven na hun detentie een andere draai te geven. Anders dan bij opleidingen onder de vlag van justitie gaat het hier om een vakdiploma, waarop niet staat vermeld dat zij deze opleiding hebben gedaan als ‘inmates’.

Al lang heeft de PI Leeuwarden een goede werkplaats voor houtbewerking, maar een echte opleiding werd er al jaren niet meer gegeven. Dat is inmiddels veranderd. De werkplaats is erkend als leerbedrijf met ervaren leermeesters, dus eigenlijk volgen de gedetineerden hier een officieel BBL-traject. Zij werken in de praktijk en eens per week komt FC-docente Corlienke de Jong langs voor theorielessen en een onderdeel als burgerschap.

Alles komt aan de orde, aldus Corlienke. Een mooie samenwerking: ‘Geweldich moai om dizze minsken in nij perspektyf te jaan.’ Soms is het improviseren. Zo moesten er speciale laptops naar PI Leeuwarden voor examens in vakken als Nederlands en rekenen, want dat kan natuurlijk niet – zoals bij anderen – in een lokaal op school. Maar dat maakt deze diploma’s misschien nog wel meer waardevol.