Friesland College Friesland College Friesland College

Diploma én afsluitend gesprek met elke VAVO-leerling

30 juni 2020

Uit heel Friesland kwamen leerlingen naar het FC-gebouw aan de Badweg in Leeuwarden. Zij hadden immers genoeg voldoendes gehaald om - nu wel-  hun vo-diploma te halen en verder te gaan. Deze route heeft in de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen onder scholieren die hun examen niet hebben gehaald op reguliere scholen en op het VAVO hun cijfers in een aantal vakken opkrikken. 

In totaal haalden 294 leerlingen dit jaar hun diploma op het VAVO. Dat waren er meer dan de 251 in 2019. De slagingspercentages waren ook ruim beter dan vorig jaar. Met 149 diploma’s was de havo het zwaarst vertegenwoordigd, naast 51 voor het vmbo, 76 voor atheneum en 18 voor gymnasium.

Genoeg reden voor een feestje, dus… Maar dat moest vanwege de maatregelen in de coronacrisis allemaal op een heel bescheiden schaal. In het FC-gebouw waren wandjes geplaatst, waar elke leerling - in aanwezigheid van een ‘getuige’ – het welverdiende diploma in ontvangst kon nemen.

Eén goede gewoonte bleef wel overeind: een persoonlijk gesprek ter afsluiting, met iedereen. Dan is er toch nog een warm afscheid. Dan kun je verder…