Digitale Werkplaats is win-win voor studenten en mkb

12 juli 2021

De Digitale Werkplaats Fryslân (DWF) is op 8 juli officieel gestart door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst door NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en Friesland College. Studenten uit hbo en mbo werken hierin samen met ondernemers aan vragen op het gebied van digitalisering.

Projectleider Harjan Jalvingh: “Er is veel kennis bij de samenwerkingspartners over online verkoopmogelijkheden, databeheer, digitale veiligheid en - automatisering.  Zo helpen we MKB’ers bijvoorbeeld om de mogelijkheden te benutten van het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen of het verkopen van hun producten via meerdere kanalen. De studenten leren ontzettend veel in de DWF; ze krijgen echte opdrachten uit de praktijk en we helpen de ondernemers door oplossingen op maat te bieden. Het is een echte win-win-situatie.” 

Digitaliseringsslag
Mkb’ers die hulp willen bij het maken van een digitaliseringsslag, kunnen terecht bij DWF. Voor het mkb is de ontwikkeling van digitale werkplaatsen een mooie kans om de mogelijkheden van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt ondernemers vaak simpelweg aan tijd, kennis en geld.

De DWF is een samenwerking tussen NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord en Rabobank Fryslân. De werkplaats wordt gevestigd in het pand van de NDC in Leeuwarden, waar ook de Media Innovatie Campus (MICA) na de zomer gaat starten.

Voor meer info: https://digitalewerkplaats.frl/