Digitale Werkplaats Fryslân helpt Fries mkb bij digitaliseren

12 februari 2021

In de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF) gaan studenten van het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden Hogeschool samen met ondernemers aan de slag om hen verder te helpen in thema’s als data, online media, ICT en digitalisering.

Voor het mkb in Friesland is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en geld. Peter Mulder, directeur van de Academie ICT & Creative Technologies van NHL Stenden Hogeschool: ‘De digitale vraagstukken van vandaag liegen er niet om. Dat is zeker in deze coronatijd heel voelbaar. Bij de Digitale Werkplaats Fryslân kunnen onze studenten het mkb de digitale slagkracht geven die ze juist nu zo hard nodig hebben. Hiernaast bieden we studenten prachtige uitdagingen uit de beroepspraktijk.’

D’Drive
Sicco Piekeboer, directeur van D’Drive van het Friesland College, ziet dezelfde noodzaak om nú stappen te maken: ‘De digitalisering van de samenleving is versneld, met alle coronamaatregelen als katalysator. Dit heeft effect op onze gehele maatschappij, mede omdat deze veranderingen cross-sectoraal zijn. We zien het belang van een brede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Deze digitale werkplaats versterkt de ontwikkeling van de Media Innovatie Campus die als doel heeft in het Noorden een centrum te vormen voor de creatieve economie en dus ook voor digitalisering. We moeten samen werken aan creatieve oplossingen voor de nieuwe samenleving”

Het mes snijdt aan twee kanten, stelt wethouder Friso Douwstra van gemeente Leeuwarden: ‘Het Friese mkb kan laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en uitvoering bij digitalisering, data en IT. Hiermee wordt dat mkb weerbaarder en toekomstbestendig. De studenten doen relevante praktijkervaring op in de Digitale Werkplaats en komen in contact met potentiële werkgevers voor wanneer hun studie is afgerond. We behouden hiermee talent voor de regio. En dat is hard nodig in deze sector die gekenmerkt wordt door schaarste.’

Rijksprogramma versnelling
In de Digitale Werkplaats Fryslân wordt flink geïnvesteerd. Geld dat mede komt uit het overheidsprogramma ‘Versnelling digitalisering mkb’, dat ervoor moet zorgen dat in alle provincies digitale werkplaatsen voor het mkb worden opgezet. In totaal wordt €650.000 beschikbaar gesteld, waarvan €450.000 afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeente Leeuwarden en de Provincie dragen ieder €100.000 bij.

De Digitale Werkplaats is een samenwerking van het Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Stenden, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord en Rabobank Fryslân. Fysiek komt de DWF op de Media Innovatiecampus naar verwachting op het NDC-terrein waar onder andere ook wordt samengewerkt met de MKB Cyber Campus.