Digitaal leerprogramma Friesland College is landelijk top

6 februari 2020
DigLin MVT, het nieuwe digitale leerprogramma van het Friesland College en uitgeverij Boom beroepsonderwijs, is woensdag geëindigd in de Top 3 van de prestigieuze IPON-Awards. In de landelijke vakbeurs IPON in Utrecht draait alles om innovatie van onderwijs, vooral door slimme inzet van ict. De eerste plaats in de awards voor het mbo was voor het Nova College. Opvallend aan Diglin MVT is dat het programma helemaal wordt gemaakt in de praktijk van het Friesland College.

In DigLin MVT werken mbo’ers achter de computer in Frans, Duits, Engels en Spaans aan hun lees-, schrijf-,  luister- en spreekvaardigheid. De student zoekt zelf een weg in de opdrachten op ieder niveau. Hij kiest een doel en bepaalt wat hij nodig heeft uit de digitale bronnen die beschikbaar zijn. Over een uur kan ik me bijvoorbeeld voorstellen in het Frans… Dat kan, als je eerst in het menu de juiste bronnen zoekt en vervolgens oefent in een ‘digitale praktijk’. 

De docent heeft vooral de rol als begeleider. Of beter, als rijinstructeur waar de mbo’er zelf waar mogelijk een route bepaalt en de docent waar nodig ‘bijstuurt, meer gas geeft en soms ingrijpt’. Of de ambities wat aanscherpt in een tijdpad, met afspraken over de resultaten.

Interactie
‘Die afspraken zijn heel expliciet. Maar in het materiaal zit geen expliciete instructie’, zegt Jan Deutekom van het leerbedrijf Bronnen. ‘Studenten doen kennis op door onmiddellijke feedback en door de multimedia in het materiaal. Leren door doen, dus… Waar je in een gewone klas misschien acht keer per uur individueel feedback krijgt van een docent, heb je ’t bij Diglin MVT gauw over zo’n duizend interacties per uur. Letterlijk elk woord, elke zin en elke tekst te beluisteren.’

Er wordt nog volop aan het materiaal gebouwd, maar bij Engels zitten er nu bijvoorbeeld al ruim 7200 geluidsbestanden en zo’n 2600 foto’s in. Deutekom: ‘We werken met expliciete doelen, maar in de praktijk blijkt dat deze ‘digitale onderdompeling’ in de taal zorgt voor allerlei impliciete bijvangst. Bij de Nederlandse versie die we eerder maakten, bleek dat inburgeraars volgens hun docenten zelfstandiger worden en sneller vorderen, maar ook dat hun uitspraak veel beter wordt.’

Oefenen
In het programma kiest een mbo’er bijvoorbeeld een leerdoel als binnen een uur in het Spaans een bestelling kunnen doen op een terras, Hij heeft dan de mogelijkheid om met interactieve bronnen de woordenschat aan te leren en zinnen te oefenen, om deze vaardigheid vervolgens in de praktijk te brengen op een ‘digitaal terras’. ‘Opzet is dat je 60 procent van de tijd werkt met de computer en hiernaast voor 40 procent aan de slag bent met de docent of met andere studenten.’

Het programma wordt inmiddels in een proefversie gebruikt op verschillende roc’s. De reacties zijn heel positief, aldus Deutekom. DigLin MVT bouwt voort op de methodiek van DigLin+ in het Nederlands, waarmee het Friesland College en Boom NT2 inmiddels flink aan de weg timmeren op het gebied van de inburgering. In de alfabetisering is DigLin+ zo ongeveer marktleider in Nederland.

De inhoud van Diglin MVT wordt gemaakt door docenten van het Talencentrum van het Friesland College en de teksten worden ingesproken in een studiootje in FC-gebouw Kalmoes, waar ict-studenten de platforms bouwen die onder het programma liggen. Docenten in het talencentrum testen DigLin MVT uit, om die ervaring weer te gebruiken. Het materiaal wordt dus helemaal in de praktijk opgebouwd, ‘praktijkgestuurd’ volgens het FC-motto Waar Leren Werkt.