Derde prijs Friesland College in landelijke verkiezing duurzaam mbo

14 december 2019
In de verkiezing van meest duurzame mbo-instelling in Nederland heeft het Friesland College een derde plaats behaald. De landelijke jury had lof voor de manier waarop de school allerlei aspecten van duurzaamheid in onderwijs, bedrijfsvoering en praktijk doorvoert. De uitreiking van de eerste SustainaBul vond vrijdag plaats op congres The art of GREEN thinking, bij ROC Top in Amsterdam.

In het hbo is de SustainaBul al jaren een begrip. Leren voor Morgen - het landelijk platform voor duurzaamheid in het onderwijs - reikte dit jaar voor het eerst ook in het mbo deze prestigieuze prijzen uit. De eerste prijs ging met een totaal van 233 punten naar Koning Willem 1 in Den Bosch, dat al vele jaren werkt aan duurzaamheid. De tweede plaats was met 219 punten voor Wellant in Den Haag en de derde plek voor het Friesland College, dat 204 punten verzamelde.

Praktisch vertalen
De jury had vooral lof voor de brede aanpak van de school, dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties sinds dit jaar een grote rol geeft in de school. Belangrijk is het aanstellen van practor Dominique Derks in het practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen. De studenten van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) lieten zien wat er allemaal mogelijk is door hun festival Global Land, vorig studiejaar op de FC-campus in Leeuwarden. ‘Een mooie praktische vertaling van grote doelen’, stelde landelijk SDG-coördinator Sandra Pellegrom bij de uitreiking van de prijzen. 

De studenten van LIS presenteerden hun festival ook op het podium, als een van de inspirerende voorbeelden voor collega’s in het land. Inzet van het Friesland College met die SDG’s is het opleiden van studenten tot zelfbewuste ‘praktische wereldburgers’. Dat werkt, vertelde studente Sanne Hellingwerf op het podium: ‘Ik ben me veel beter bewust van wat ík kan doen.’

Linda de Haan pleitte in deze presentatie voor duurzame kleding ‘die niet door kinderhanden is gemaakt’, Martha van Houten vertelde vanaf een trap dat zij zich steeds meer in beeld heeft waar duurzaamheid om draait en Kelly de Haan herhaalde namens LIS nog eens een motto van Global Land: ‘Waar ter wereld je ook bent, je bent altijd onderdeel van een mienskip.’

Duurzaam Denken Duurzaam Doen
Er was meer. Zo verzorgde FC-practor Dominique Derks van Duurzaam Denken Duurzaam Doen een drukbezochte workshop voor mbo-collega’s uit het hele land. Zij zette iedereen aan het werk, om aan de hand van mooie idealen te bepalen wat er dan moet gebeuren om daar te komen. Hoe zorg je ervoor dat studenten te maken krijgen met die doelen? Waar vind je de samenwerking? Maak het concreet, was de opdracht.

Bij iedere tafel zat een student van LIS, om te begeleiden én de studenten te vertegenwoordigen. Dat werkte goed. ‘Het was prachtig om van een jonge student te horen dat de sleutel zit in het zélf aanpakken in je dagelijks leven en te doen wat je kunt’, stelde een van de deelnemers na afloop. Dat was ook een mooie prijs. Want dát is nou net de opzet van het opleiden van ‘praktische wereldburgers’’, die beseffen wat zij zelf kunnen bijdragen als vakman of vakvrouw én als onderdeel van deze maatschappij.