De bewegingsagoog in de schijnwerpers | Friesland College

De bewegingsagoog in de schijnwerpers

Geplaatst op 17 april 2015

Is het 5 voor 12 voor de bewegingsagoog? In ieder geval is het de hoogste tijd om de specifieke deskundigheid van het vak beter voor het voetlicht te brengen, was de conclusie van een symposium op het CIOS.

Een bewegingsagoog is veel meer dan een sportbegeleider. Sport is het middel, maar heel vaak gaat het om de sociale en mentale begeleiding. Heel belangrijk dus, maar in het krachtenveld van alle bezuinigingen in de gezondheidszorg staan veel banen van bewegingsagogen op de tocht.

In de afgelopen jaren hebben agogen te weinig duidelijk gemaakt wat hun ‘toegevoegde waarde’ in de gezondheidszorg is. Op dinsdag 14 april kwamen agogen en studenten op uitnodiging van het CIOS in Heerenveen samen om hierover te spreken. Het was de start van een estafette. Vervolgens namen drie andere CIOS-scholen in Nederland het stokje over.

Bewegen
In een reeks workshops verkenden studenten en agogen de kansen en problemen van hun vak. De start was voor Vincent Bijlo, die plaatsnam op een hometrainer en al fietsend bezong hoe belangrijk bewegen voor hem is – ondanks alle beperkingen door zijn blindheid.

Vervolgens nam Bijlo de tijd om zijn beperking op de hak te nemen, met onder meer een hilarisch verhaal over het plezier in blindenvoetbal. Met een belletje in de bal: ,,Dat was leuk… Maar het werd lastig, als de bal stil lag.’ Ook probeerde hij te schieten met een luchtbuks: ,,’Het liep er op uit dat de begeleider gehandicapt raakte.’’ Dan is een hometrainer wel zo veilig. En hij fietst graag.

Middel
Hier ligt de kracht van de bewegingsagoog. Sport kan een geweldig middel zijn om mensen met een handicap te bereiken. Het probleem is dat het effect slecht in cijfers is uit te drukken, zeker als het gaat om preventie en ervoor zorgen dat mensen zich goed gaan voelen. Dat is lastig, zeker nu veel instellingen bezuinigen.

Het is dan ook zaak, zo was de algemene conclusie in het symposium, om het beroep beter te laten zien. Anders dreigen agogen te verdwijnen of wordt ander werk – in de algemene zorg – gaandeweg op hun bordje geschoven. Heel wat mensen waren bereid om zich hiervoor sterk te maken in een eigen vakgroep.