D’Drive studenten maken game voor ‘Boerderij van de toekomst’ | Friesland College

D’Drive studenten maken game voor ‘Boerderij van de toekomst’

Geplaatst op 18 februari 2015

Hoe kan de duurzame boerderij van de toekomst omgevingsbewust en rendabel produceren? Het antwoord denken ruim 40 studenten van Van Hall Larenstein, Nordwin College en Friesland College binnenkort te kunnen geven. Zij hebben hun krachten verenigd in het project ‘Boerderij van de toekomst’, dat op initiatief van de Friese Milieu Federatie en Kening fan ‘e Greide tot stand is gekomen.

Serious game
De betrokken studenten van het Friesland College doen allen de opleiding Game Design. Aan hen de taak om op grond van de resultaten die de studenten van Van Hall en Nordwin boeken in hun onderzoek een levensecht computerspel - een zogeheten serious game - te maken. Met deze game leren de spelers de duurzame boerderij van de toekomst managen.

De landbouw staat immers voor een grote uitdaging. Zij moet rekening houden met het opheffen van het melkquotum, de wens tot schaalvergroting en een efficiëntere productie enerzijds, en het behoud en de versterking van het Friese landschap en de biodiversiteit anderzijds.

Doelen
De studenten ontwikkelen de game voor en met (agrarische) jongeren tussen de 16 en 22 jaar. De bedoeling is dat de resultaten van het spel gedeeld en bediscussieerd worden met landbouwvertegenwoordigers. Dit moet leiden tot een gezamenlijk beeld van hoe een toekomstige duurzame boerderij er uit zou kunnen zien. Ook is het de bedoeling dat de game inzicht geeft in de wijze waarop boeren kunnen kiezen voor een strategie die gericht is op het behoud en het versterken van (weidevogelland)schappen en op duurzame landbouw.

Omrop Fryslân heeft op tv aandacht besteed aan de 'Boerderij van de toekomst':

Omrop Fryslân TV (Hjoed)

De Leeuwarder Courant ruimde op woensdag 18 februari een hele pagina in voor het project.