Coronavirus - vragen en antwoorden

13 maart 2020
Het Friesland College volgt vanzelfsprekend alle ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Hierover hebben wij nauw contact met andere regionale en landelijke mbo-scholen. Verder volgen wij steeds de aanwijzingen van het RIVM en de GGD.

Op 12 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd. Onze organisatie zoomt in op drie aspecten van de maatregelen:

 1. Bijeenkomsten en evenementen met >100 personen worden afgelast.
 2. Scholen blijven open/oproep thuiswerken.
 3. Bij ziekteverschijnselen thuisblijven.

Ad 1. Bijeenkomsten en evenementen met >100 personen worden afgelast.

Richtlijn spreekt voor zich. Onder aangescherpte richtlijnen vind je nadere instructies tav bijeenkomsten.

Ad 2. Scholen blijven open/oproep thuiswerken.

Alle lessen gaan gewoon door. Iedereen die geen ziekteverschijnselen vertoont, wordt op school verwacht. Voor medewerkers geldt: in overleg met de directeur kan in voorkomende gevallen thuisgewerkt worden.

Ad 3. Bij ziekteverschijnselen thuisblijven.

Bij ziekteverschijnselen aan de luchtwegen zoals verkoudheid, hoesten en/of keelpijn word je verzocht thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken.

Bel de huisarts als je koorts hebt of in een risicogebied bent geweest of in contact geweest bent met iemand die (mogelijk) besmet is. Volg het advies van de huisarts of eventueel GGD op.

De aangescherpte richtlijnen:

Stages buitenland

 • Lopende buitenlandse stages in gebieden (richtlijnen reisadvies Buitenlandse Zaken) die van het ministerie van buitenlandse zaken de code rood, oranje of geel hebben, worden afgebroken voor zover dit nog niet het geval was. Reizen naar dergelijke gebieden wordt onverantwoord geacht. Eventuele extra kosten kunnen worden vergoed. Hierover worden wel vooraf afspraken gemaakt. 
 • Lopende buitenlandse stages in gebieden die niet als risicogebied gelden (dus code groen), kunnen gewoon doorgaan. Als studenten willen terugkomen, dan werken we hier aan mee. Eventuele extra kosten kunnen worden vergoed. Hierover worden wel vooraf afspraken gemaakt.
 • Alle nieuwe buitenlandse stages worden tot en met 31 maart 2020 opgeschort, ook voor gebieden met code groen.

In alle gevallen dient de student vooraf contact opnemen met school (stagebegeleider)

Stages binnenland

 • Stages in Nederland gaan gewoon door. We volgen hierbij wel de richtlijnen en besluiten van de BPV-instantie.
 • Als het BPV-bedrijf aangeeft dat een student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. Wij vragen de betrokken school deze student een alternatief onderwijsprogramma aan te bieden (eventueel online).
 • Als het BPV-bedrijf aangeeft dat de student wel welkom is op stage, maar de student vraagt of verplicht niet naar school te gaan dan respecteren we dat ook. In principe gaat stage voor school. Ook hier vragen we de betrokken school een alternatief onderwijsprogramma (al dan niet online) te bieden.

Excursies/werkbezoeken/congressen binnen- en buitenland

 • Alle excursies, werkbezoeken en congressen of events in groepsverband, in binnen- en buitenland, ook indien kleiner dan honderd, zowel voor personeel als voor studenten worden in ieder geval tot en met 31 maart 2020 geannuleerd. Voor zover kosten niet gedekt zijn door een annuleringsverzekering worden ze door het FC vergoed.
 • Tot aan het paasweekend (10 april 2020) worden geen nieuwe studiereizen, excursies en congressen in binnen- en buitenland geboekt.

Voor vergaderingen in het binnenland geldt dat we je vragen om dat per geval zorgvuldig te overwegen. Richtlijn daarbij is dat ze alleen doorgaan indien noodzakelijk.

Als er aanleiding is, volgt een update op FCLive en website. In een speciale rubriek FAQ over corona geven wij steeds een actueel overzicht van onze richtlijnen.