Corona-update

4 januari 2022

We staan aan de start van weer een enerverend jaar. Ook na de kerstvakantie blijven de gebouwen van het Friesland College zeer beperkt open voor medewerkers en studenten. Het onderwijs krijgt weer grotendeels online vorm. Hiermee blijven dus alle maatregelen van kracht, die voor de vakantie zijn ingegaan. Hoe lang dit gaat duren, is onbekend. Alle reden dus voor het Friesland College om - na hopelijk een fijne vakantie voor iedereen - dat online onderwijs weer vol ambitie en samen met de studenten op te pakken. 

 

Allemaal hoopten we dat het onderwijs weer helemaal open zou gaan, maar die stap is nu beperkt tot basisscholen en voortgezet onderwijs. Ook de kinderopvang opent de deuren op maandag 10 januari. Het mbo moet - net als hbo en universiteiten - wachten hoe de besmettingscijfers en de druk op de zorg zich door de nieuwe coronavariant ontwikkelen. Juist onder jongeren lopen de cijfers op.

Op vrijdag 14 januari bekijkt een nieuw kabinet wat het effect is van het huidige pakket maatregelen en wat - in de breedte - nodig is voor het vervolg. Dat horen we dan in een persconferentie. Nu adviseerde het OMT en besloot het huidige kabinet louter over de maatregelen in het onderwijs.        

Na de vakantie

Na de kerstvakantie blijven de scholen van het Friesland College dicht. Wel zijn er belangrijke uitzonderingen, die er eerder ook waren. Die ruimte gaan we zeker benutten. Zo kunnen alle tentamens en examens op school doorgaan. VAVO-studenten gelden als examenleerlingen en kunnen voor hun lessen onbeperkt naar school. Zij vallen onder de regels van het voortgezet onderwijs.

Volgens de landelijke afspraken mogen alle praktijklessen in het mbo doorgaan. Studenten die thuis geen of weinig gelegenheid hebben om te leren, kunnen ook op school terecht voor een ruimte en begeleiding. De plekken die we hiervoor hebben ingericht in Polaris (Leeuwarden) en Sportstad (Heerenveen), zijn en blijven beschikbaar. Hier kunnen studenten altijd terecht, als ze dat nodig hebben. Vragen? De coach of docent heeft de antwoorden…

Voor alle studenten die nu stage lopen, gelden vanzelfsprekend de regels van de sector. Wie door kan gaan, gaat door. Loop je als student ergens tegenaan? Laat het ook dan snel weten. Verder is de start van 2022 dus weer sterk online. Gelukkig hebben we hierin inmiddels al veel ervaring opgedaan. Laten we dit met frisse moed en energie aangaan en in het nieuwe jaar het verschil maken! We wensen iedereen veel succes.

Directie en bestuur Friesland College