CIOS zet nog steviger in op Fryske sporten | Friesland College

CIOS zet nog steviger in op Fryske sporten

Geplaatst op 8 oktober 2015

Uit handen van Geert Teitsma, projectleider Fryske sporten van het CIOS, ontving Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Fryslân, woensdag 7 oktober een mooi cadeautje. Hij mocht de gloednieuwe DVD 'Skûtsjesilen, Friese sport en traditie' als eerste in ontvangst nemen. Al jaren voert het CIOS projecten uit om de Fryske sporten te stimuleren en te verankeren in het onderwijs. Deze projecten komen tot stand met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân.

Kennis
In 2009 begonnen met kaatsen, gevolgd door fierljeppen en it Fryske hynder, voert CIOS nu activiteiten uit om het zeilen - met als ambassadeur het skûtsjesilen – onder de aandacht te brengen van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Kinderen komen niet alleen in aanraking met de zeilsport, maar maken ook kennis met de traditie van het skûtsjesilen. Zo wordt onder meer het skûtsjemuseum in Earnewâld bezocht.

Cultureel erfgoed
CIOS heeft de opleiding Watersport. De studenten van CIOS Watersport volgen een opleiding in de zeilsport en het lag voor de hand hen een rol in dit project te geven. Zo hebben zij voor leden van diverse watersportverenigingen en kinderen van basisscholen zeillessen verzorgd. Studenten van CIOS watersport ervaren en beleven ook het skûtsjesilen onder leiding van Age Veldboom Zeilactiviteiten, die namens de Stichting 'Foar de neiteam' de studenten 'meeneemt' in het cultureel erfgoed van het skûtsjesilen.

Permanente plaats
De door CIOS uitgevoerde activiteiten sluiten uitstekend aan op 'Fryske sport yn dyn klasse', een project dat kort geleden onder leiding van Sport Fryslân van start is gegaan en tot doel heeft alle kinderen van de basisscholen in Fryslân kennis te laten maken met zes Friese sporten.
CIOS eeft ondertussen de Fryske sporten een permanente plaats in het opleidingsprogramma gegeven.