CIOS leidt eerste gewichtsconsulent op | Friesland College

CIOS leidt eerste gewichtsconsulent op

Geplaatst op 27 september 2017

CIOS, school voor Sport & Bewegen is twee jaar geleden begonnen met de  ontwikkeling van een programma waarbinnen voeding een centrale plaats inneemt. In 2016 kreeg de opleiding de accreditatie voor de opleiding tot gewichtsconsulent vanuit de brancheorganisatie BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Rebecca Huistra, inmiddels oud-studente, is de eerste CIOS-student die deze opleiding met succes heeft weten af te ronden.

Dat de opleiding tot gewichtsconsulent na de accreditatie nu onderdeel is van het profiel Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG) lag voor de hand. Maar eerst moest school geschikte kandidaten vinden. Het leidde ertoe dat Rebecca samen met drie andere studenten gevraagd werd om deel te nemen aan een pilot, die hen de mogelijkheid bood opgeleid te worden tot gecertificeerd gewichtsconsulent. Deze BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten met gewichtsproblemen volgens de 'Richtlijnen Goede Voeding' van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

Afstemming op praktijk
Om de kwaliteit te waarborgen en het examens meer af te stemmen op de praktijk, riep de BGN de hulp in van Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI). De aanpassing in de examens leidde ertoe dat de toekomstige gewichtsconsulent meer vanuit de praktijk de gemaakte keuzes leert verantwoorden en het vak vanuit de praktijk beleeft. De deelnemende studenten ervoeren de examens als lastig. Toch wist Rebecca ze alle met een voldoende af te sluiten.

Gastdocent
Nu Rebecca zich officieel BGN-gewichtsconsulent mag noemen, blijft ze betrokken bij het opleidingstraject binnen het CIOS. Haar hbo-vervolgopleiding Toegepaste biologie, voeding en gezondheid sluit hier naadloos bij aan en als oud-student kan ze zich prima inleven in de behoefte van de CIOS-student. Ze gaat haar opgedane kennis en ervaringen gebruiken om de opleiding verder vorm te geven en te ontwikkelen. Daarnaast treedt Rebecca komende tijd als gastdocent op. Het CIOS heeft de opleiding op dit moment volledig opgenomen in het opleidingsprogramma van SBG en kan de student nu meer op maat bedienen.

Meerdimensionale aanpak
Voor het CIOS zijn de TCI en de BGN belangrijke partners in de ontwikkeling van de opleiding tot gewichtsconsulent. Met deze ontwikkeling speelt het CIOS in op een maatschappelijke vraag en een behoefte vanuit het werkveld. Begeleiding op maat met oog voor het individu vraagt om een meerdimensionale aanpak, waar voeding een belangrijke rol inspeelt. Daarnaast versterkt het diploma het arbeidsperspectief van de CIOS-student. Dit schooljaar starten er maar liefst 17 CIOS-studenten met de opleiding tot gewichtsconsulent.