Brede samenwerking in de weg naar een betere en duurzame wereld

15 maart 2019
Minder slecht is niet goed genoeg. Het roer moet radicaal om, als de mensheid nog een duurzame toekomst wil hebben. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn dan heldere doelen. Inleveren? Minderen? Het wordt er ook leuker van, was de boodschap van Marga Hoek - zakenvrouw en auteur - op een inspirerende bijeenkomst van het SDG Netwurk Fryslân bij het Friesland College.

Stap voor stap krijgen de zeventien SDG's meer bekendheid als wereldwijde doelen, die zeer hanteerbaar zijn om die wereld mooier, duurzamer en gezonder te maken. Friesland is ambitieus. Zo zoekt een indrukwekkende groep bedrijven en instellingen in het SDG Netwurk Fryslân naar kansen om elkaar te versterken. In het onderwijs (van mbo tot universiteit), met de provincie en organisaties op het gebied van milieu, waaronder Circulair Friesland als ook al breed samenwerkingsverband. 

Het Friesland College benoemde de SDG's als leidend in de opleiding van mbo'ers tot praktische wereldburgers, die steeds - als vakmensen én burgers – beseffen welke impact zij hebben op hun eigen deel van de wereld. 

Dat is inspirerend, stelde bestuurslid Frank van Hout bij de start van het congres 'Foar in duorsame wrâld' in FC-gebouw Saturnus in Heerenveen. 'Zo geven we studenten een waardevol diploma én stevige waarden mee.' De school bouwt aan een practoraat 'Duurzaam denken, Duurzaam doen.' 

Samen bouwen
Naast doelen als een einde aan armoede, goed onderwijs, minder ongelijkheid en de aanpak van klimaatverandering is het aangaan van partnerschappen helder benoemd als belangrijke stap in de SDG's. Dat was dan ook de inzet van deze bijeenkomst, die vooral gericht was op het verstevigen van contacten om samen te gaan bouwen aan nieuwe projecten.

Dat is hard nodig. 'Laten we aannemen dat de mens zo'n 200.000 jaar bestaat. Dan zijn we sinds de industriële revolutie echt in een mum van tijd de hele boel op aarde naar de bliksem aan het helpen', stelde Marga Hoek. 'De tijd raakt op. En laten we beseffen dat de aarde best blijft draaien zonder mensen.' 

Maar als we 't écht willen, stelde de voorzitter van Green Minds en bestuurslid van Dutch Sustainable Business, hebben we genoeg kennis om de aarde vooruit te helpen. Het komt aan op een nieuwe mindset. Ook in duurzaamheid valt genoeg te ondernemen. Dan is het wel zaak, aldus Hoek, om als bedrijf of instelling te mikken op een paar SDG's en innovatieve startups te verbinden aan grote bedrijven om hun impact te vergroten. 'Dan gaan we vooruit en wordt alles leuker.'

Aan de slag
Pak de regie en ga aan de slag, was de oproep van nationaal SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt in Heerenveen. Want de SDG's vormen een totaalpakket aan meetbare doelen, waarin het effect van wat je doet goed is af te lezen. 'Samen vormen ze één verhaal, met samenhang op sociaal, ecologisch en economisch gebied.' 

'Het gaat erom', stelde Von Meijenfeldt, 'dat we het enorme verschil zien tussen hier en nog relatief goed met verderop en heel veel minder, in de toekomst én op andere plekken in de wereld.' 

Van die onrechtvaardige verdeling van welvaart kon bisschop Garang Chan Awac uit Zuid-Soedan in een interview met Doutsen van Gosliga - oud-studente van het Friesland College – veel voorbeelden geven, als het gaat om gezondheid, schoon water en het belang van goed onderwijs. Het inspireerde de deelnemers tot een hoop nieuwgierigheid en bevlogenheid in een elftal inspirerende workshops. ​