Brede samenwerking D’Drive met partners in kinderopvang

1 juli 2021

Het Friesland College gaat nauw samenwerken met Sinne en Kinderwoud - grote organisaties in de kinderopvang - en Spiekr, kenniscentrum op het gebied van kindontwikkeling. In de FC-locatie in Heerenveen tekenden de betrokken directeuren een contract, waarin zij afspreken medewerkers in de kinderopvang van nul tot twaalf jaar samen te professionaliseren.

‘We gaan knallen in de regio’, voorspelde directeur Sicco Piekeboer van D’Drive bij de ondertekening. Door bundeling van expertise kunnen Spiekr en D’Drive als FC-school voor de creatieve industrie er pedagogisch werk er samen voor zorgen dat Friesland een sterk aanbod krijgt aan scholing in kennis over de ontwikkeling van kinderen tot twaalf jaar. Op dat gebied ontstaan steeds nieuwe inzichten.

Belangrijk in ontwikkeling
Kinderopvang in onder meer het Integraal Kind Centrum (IKC) heeft zich ontwikkeld tot  een plek die heel belangrijk kan zijn in de ontwikkeling van een kind. ‘In de eerste zes jaren wordt bijvoorbeeld een groot deel van de basis voor later gelegd’, aldus directeur Meinard Dijkstra van Spiekr. ‘Talent ontwikkelen, achterstand bestrijden, omgaan met een voorsprong, zelfstandigheid en noem maar op… En dat loopt door.’

Zo’n taak vraagt kennis en bewust handelen. In deze dynamische sector moeten medewerkers dan ook steeds werken aan hun pedagogische kwaliteiten. Dat kan met een gericht aanbod, dat zij straks meer in de regio kunnen vinden. Op maat, ook. Door deze samenwerking is het mogelijk om snel te reageren op vragen uit de praktijk, aldus Piekeboer: ‘We hebben korte lijnen. Zo kunnen we inspelen op wat de regio nodig heeft.’

Directeuren Robert Sänger van Sinne en Vanessa Weewer van Kinderwoud tekenden dan ook met plezier dit contract, waardoor hun medewerkers zich verder kunnen professionaliseren in hun vak. Deze organisaties hebben samen Spiekr opgericht en hebben al positieve ervaring met D’Drive, onder meer door een training in Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Inmiddels hebben twee groepen deze training gevolgd. En er zit dus voor de toekomst veel meer in het vat.